Artikelen door Jack oostrum

Windmolens met tegenwind

De afgelopen twee jaar zijn er diverse (fysieke en digitale) bijeenkomsten geweest over de Regionale EnergieStrategie (RES). Die zijn goed bezocht (meestal een honderdtal of meer aanwezigen !) door belangstellenden en die hebben ook een goede inbreng gehad. Maar de meeste inwoners en ondernemers gaan zich pas écht betrokken voelen als plannen meer zichtbaar worden, […]

1 Mei: Dag van de Arbeid en 4 mei: Dodenherdenking

Traditionele dagen voor de Partij van de Arbeid om jaarlijks even stil te staan bij onze uitgangspunten en bij de slachtoffers van oorlogsgeweld.Ook dit jaar hebben we weer onze 70-plussers bezocht met een rode roos. Al was het net als vorig jaar meestal een kort bezoek “aan de voordeur”, toch waren er ook nog enkele […]

Gomaruscollege op de kast ?

In het NRC van 26 maart 2021 verscheen een artikel (zie link onder de foto) over een door een vertrouwenspersoon van het Gomaruscollege afgedwongen coming out van (ten minste een) leerling(en). De beschreven situatie heeft ten minste tot 2018 bestaan blijkens in het artikel aangehaalde gesprekken met meerdere oud-leerlingen. In het artikel wordt door psycholoog Laura […]

De “day-after”: tóch een kater ?

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen waren de prognoses voor onze Partij van de Arbeid redelijk positief: stijgende verwachtingen brachten ons op dertien en een enkele keer zelfs op veertien zetels. Sommige positivo’s binnen onze Gorcumse afdeling zagen zelfs vijftien zetels tot de mogelijkheden behoren maar hielden dat wijselijk voor zich. Ook wij […]

Geen AZC in de Gildenwijk, maar wel een “veilig thuis”

De raadsvergadering van 18 februari was het sleutelmoment voor de omwonenden van het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk: zou de gemeenteraad nu wel of niet instemmen met de vestiging van een AZC ??Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft voorgesteld om niet in te stemmen met vestiging van een AZC in het belastingkantoor, of […]

Een gezond 2021: ook voor vluchtelingen….

Het jaar 2020 was in vele opzichten een jaar om niet snel te vergeten, al zou je als eerste indruk juist het tegenovergestelde willen beweren. Waarom ? Omdat we in 2020 nu eenmaal allemaal heel erg veel gevolgen hebben ondervonden van het COVID-19-virus: zieke huisgenoten, familie of vrienden, overlijden van een naaste, uitstel van behandeling […]