Artikelen door Jack oostrum

De PvdA helpt waar mogelijk

In deze moeilijke tijden staat de PvdA-Gorcum klaar om mensen te helpen die het extra moeilijk hebben. Zo is er vorige week door een aantal vrijwilligers geholpen met het uitdelen van pakketten bij de voedselbank. En afgelopen weekend is er gebak bezorgd bij de ASVZ-cliënten en hun woonbegeleiders. Zij zitten noodgedwongen “opgesloten” in hun kamers […]

Even aandacht en gebak voor bijzondere mensen

Zaterdagmorgen stonden we als PvdA-Gorcum voor de deur bij ASVZ aan de Laagdalemseweg in in HoogDalem.Ons bezoek was vanzelfsprekend aangekondigd en we mochten alleen maar even in de hal komen voor een kort gesprek met aanwezige cliënten en begeleiders. Zij mogen vanwege de coronacrisis helemaal geen bezoek ontvangen en zijn helemaal afgesloten van de “gewone” […]

PvdA leden helpen bij de voedselbank Gorinchem

Om te voorkomen dat de voedselbank Gorinchem moet sluiten vanwege het Covid-19 virus hebben 3 PvdA-ers samen met andere vrijwilligers de voedselbank geholpen met pakketten uitdelen. Ook PvdA wethouder Eelke Kraaijeveld was aanwezig via een facetime verbinding om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en zijn betrokkenheid te laten zien. De RIVM […]

Coronavirus in Gorinchem

Nu heel Nederland op slot is vanwege het Coronavirus spreekt de PvdA Gorcum zijn diepe bewondering uit voor al die mensen die nu onder moeilijke omstandigheden werk moeten doen dat voor de samenleving van vitaal belang is. Met name iedereen die in de zorg werkzaam is verdient onze extra waardering, maar ook iedereen die er […]

Verslag van de PvdA-onderwijsavond

De PvdA organiseerde op 9 maart een onderwijsavond in het Forteslyceum. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul trapte af met een toepasselijk gedicht van Ida Gerhardt over het onderwijs. Daarna vervolgde Kirsten met een inspirerend verhaal over de waarde van het onderwijs op het gebied van emancipatie en gelijke kansen voor iedereen.Uit haar bezoeken aan […]

PvdA onderwijsavond in het Fortes Lyceum (Wijdschild)

PvdA Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul, wethouder Ro van Doesburg en huisvestingsspecialist Tanja van Es van de PO-raad presenteren op maandag 9 maart ’s avonds hun ideeën over innovatie in het onderwijs. Dat zal met name gaan over onderwijshuisvesting, maar juist in deze tijd van discussie over onderwijssalarissen en andere mogelijkheden om voldoende onderwijspersoneel […]

Wat een week !!

De derde week van februari 2020 begon met het bericht dat de Regiodeal, die eerder is ingediend door Gorinchem samen met de regio Drechtsteden en de provincie Zuid Holland, door het kabinet is beloond met een subsidie van € 22,5 miljoen !! Daar kunnen een aantal mooie projecten van worden opgepakt, zoals het plan voor […]

De schuld per inwoner

Het thema waarover de gemeenteraadsleden afgelopen weken zijn voorgelicht is de gemeentelijke “schuld per inwoner”. Een thema dat op zich zeer interessant lijkt – en dat ook is als je jezelf er wat verder in verdiept – maar waar je als inwoner én ook als gemeenteraadslid weinig van merkt.Wat is nu eigenlijk die “schuld” van […]

Duurzame investeringen en het Mobiliteitsplan 2020-2040

De subsidieverordening groene daken blijkt toch meer discussie op te roepen dan wij hadden verwacht. Zeker na de aanpassing waardoor ook verenigingen daarvan gebruik kunnen maken vinden wij dat het een hamerstuk had kunnen zijn. De discussie spitst zich vervolgens toe op kleinere daken dan 10 m2. Ofwel om toch ook een subsidie te verstrekken […]