De PvdA helpt waar mogelijk

In deze moeilijke tijden staat de PvdA-Gorcum klaar om mensen te helpen die het extra moeilijk hebben. Zo is er vorige week door een aantal vrijwilligers geholpen met het uitdelen van pakketten bij de voedselbank. En afgelopen weekend is er gebak bezorgd bij de ASVZ-cliënten en hun woonbegeleiders. Zij zitten noodgedwongen “opgesloten” in hun kamers en kunnen zelfs niet voor hun gebruikelijke weekendbezoek naar de eigen gezinnen of familie. De begeleiders draaien 24-uurs diensten en verdienen alleen daarom al onze extra aandacht als teken van onze grote waardering.

“vadertje” Frans belt rond

Ook onze oudere leden verdienen een beetje extra aandacht. Daarom pakte afdelingsvoorzitter Frans de Munnik de telefoon om onze senioren een hart onder de riem te steken. En om op deze manier na te gaan of er wellicht met inzet van onze vrijwilligers iets kan worden gedaan om verlichting te brengen in hun isolement. Gelukkig valt het mee met de acute problemen en worden de meesten al geholpen door familie, vrienden of buren. Al wordt er wel vaak aangegeven dat het veel geduld vergt om deze situatie uit te moeten zitten. Als u mensen kent die een klein beetje extra aandacht of hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken laat het ons dan even weten. Via het contactformulier op de PvdA-website of liever nog even via een telefoontje naar onze voorzitter. Op die manier kunnen we samen, met elkaar mensen helpen die dat nodig hebben in deze lastige periode.

In De Stad Gorinchem stond afgelopen week een bericht dat onze fractie zorgen baart: de krant die elke week het plaatselijke nieuws huis-aan-huis verspreidt heeft het erg moeilijk en dreigt te verdwijnen. Als PvdA-Gorcum maken wij ons zorgen over de onafhankelijke lokale berichtgeving. Wij vinden het noodzakelijk dat zelfstandige media hun berichten zonder overheidsbemoeienis kunnen publiceren. Zelfs als dat betekent dat er kritisch wordt geschreven over de formele gemeentelijke informatie in dezelfde media. Daarom vinden wij gemeentelijke (financiële) steun als basis voor het voortbestaan van De Stad Gorinchem onwenselijk. De uitdrukking: “Wie betaalt, bepaalt” geeft het risico aan van (bewust of onbewust) “overheidscensuur” op de berichtgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat elke Gorcumer de gemeentelijke berichtgeving “huis aan huis” kan ontvangen. De PvdA Gorcum wil als democratische partij graag het voortbestaan van De Stad Gorinchem mede stimuleren. Daarom plaatsen wij deze week een steunadvertentie in De Stad Gorinchem.

Even aandacht en gebak voor bijzondere mensen

Frans en Bart bellen aan bij ASVZ

Zaterdagmorgen stonden we als PvdA-Gorcum voor de deur bij ASVZ aan de Laagdalemseweg in in HoogDalem.
Ons bezoek was vanzelfsprekend aangekondigd en we mochten alleen maar even in de hal komen voor een kort gesprek met aanwezige cliënten en begeleiders. Zij mogen vanwege de coronacrisis helemaal geen bezoek ontvangen en zijn helemaal afgesloten van de “gewone” buitenwereld. De cliënten mogen bovendien niet naar huis voor weekendbezoek en zitten dus dag in dag uit op hun eigen kamers.
De begeleiders draaien 24-uurs diensten en doen hun uiterste best om het voor iedereen gezellig te houden in deze lastige periode. Dubbel lastig, want niet iedereen begrijpt waarom deze volledige afzondering noodzakelijk is.
Om de cliënten een klein beetje op te vrolijken en om de begeleiders een hart onder de riem te steken hebben we als PvdA-Gorcum gebakjes bezorgd. Daarmee hebben we bovendien een plaatselijke ondernemer een klein beetje ondersteund om door deze lastige periode heen te komen.

Frans en Bart met gebakjes voor cliënten en begeleiders van ASVZ

Groot applaus voor alle werkers in de zorg en andere vitale beroepen

Alle discussies over salarisverhoging en andere waardering ten spijt staan jullie 24/7 klaar voor alle patiënten, ongeacht hoe vroeg of hoe laat en op welke dag ze zich aandienen. Leerkrachten werken zich op afstand uit de naad om kinderen thuis onderwijs aan te bieden. Politie is extra oplettend omdat velen zich niet “vanzelfsprekend” aan de overheidsaanwijzingen houden.
Deze crisis bewijst eens te meer dat jullie KANJERS zijn: jullie zijn onze HELDEN !!
Een groot applaus is niet genoeg. We zullen jullie straks ook naar waarde moeten belonen. Daar zal de PvdA zich sterk voor blijven maken.

Jong en oud moeten zich aanpassen

Dit is een goede afstand !

Afstand houden, het liefst (meer dan) twee armlengtes, is erg lastig. Vooral als je gezellig met elkaar in gesprek bent of als je onderweg bekenden tegenkomt. Met een groepje vrienden en vriendinnen op een hangplek of tijdens een wandeling op de stadswallen sta je daar niet zo snel bij stil. Probeer toch even te bedenken dat je zelf zonder het te merken toch al drager kan zijn van het coronavirus en dus ook anderen kunt besmetten. En als je al verkouden bent: BLIJF THUIS !!

PvdA leden helpen bij de voedselbank Gorinchem

PvdA-vrijwilligers Frans, Paulien en Evelien

Om te voorkomen dat de voedselbank Gorinchem moet sluiten vanwege het Covid-19 virus hebben 3 PvdA-ers samen met andere vrijwilligers de voedselbank geholpen met pakketten uitdelen. Ook PvdA wethouder Eelke Kraaijeveld was aanwezig via een facetime verbinding om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en zijn betrokkenheid te laten zien. De RIVM richlijnen werden strikt nageleefd. Bezoekers konden hun tassen afgeven bij het eerste loket en bij de volgende deur de volle tassen ophalen.

Goed gevulde schappen

Er was voldoende handgel aanwezig en er werd strikt 1,5 meter afstand gehouden (behalve bij het snel maken van de foto’s). De vakken waren ondanks het hamsteren in de diverse supermarkten nog redelijk gevuld, de tassen werden door de vrijwilligers aangenomen en gevuld weer teruggegeven aan de bezoekers. Gelukkige mensen die pakketten kwamen halen, een blij team van enthousiaste vrijwilligers dat ze er konden zijn voor de mensen en zij voelden zich dan ook meer dan welkom.

Afdelingsvoorzitter Frans de Munnik keek na afloop min of meer tevreden terug op een geslaagde middag. Namens de PvdA Gorcum heeft Frans direct aangeboden om komende weken meer hulp te blijven leveren. Dat betekent dat wij ook komende weken vrijwilligers leveren voor de voedselbank en zo nodig ook transport hebben aangeboden.

Coronavirus in Gorinchem

Nu heel Nederland op slot is vanwege het Coronavirus spreekt de PvdA Gorcum zijn diepe bewondering uit voor al die mensen die nu onder moeilijke omstandigheden werk moeten doen dat voor de samenleving van vitaal belang is. Met name iedereen die in de zorg werkzaam is verdient onze extra waardering, maar ook iedereen die er mede door zijn of haar werkzaamheden voor zorgt dat wij onze boodschappen kunnen blijven doen, veilig over straat kunnen en worden geholpen als dat nodig is.
Door het hamsteren raken de winkelschappen snel leeg en hoewel deze opnieuw worden aangevuld komen de voedselbanken in de problemen. Hamsteren is écht onnodig en asociaal !!
De Gorcumse voedselbank heeft voorlopig nog geen problemen, maar als het zover zou komen dan biedt de PvdA Gorcum graag een helpende hand.

PvdA-Gorcum heeft een ombudsman

Ali Kocak, PvdA-ombudsman
bel: 06-21887164 of
email: ali@pvdagorcum.nl

Hoewel het kabinet aangeeft dat er ondersteuning wordt geboden waar dat nodig is, van kleine zelfstandige tot grote bedrijven, kunnen er altijd nog mensen zijn die in de problemen komen door de maatregelen rond het Coronavirus. De PvdA Gorcum heeft al sinds vele jaren een ombudsman: Ali Kocak.
Hij heeft in de afgelopen jaren veel mensen kunnen helpen met het oplossen van diverse problemen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met betalingsachterstand van de huur of dreigende afsluiting van gas, elektriciteit of water kan de ombudsman helpen om samen met u tot een passende oplossing te komen.
Maar ook in andere situaties kunnen we helpen bij dreigende problemen door samen naar oplossingen te zoeken. In diverse gevallen is ons gebleken dat er oplossingen mogelijk zijn die mensen zelf nog niet hadden bedacht.
Onze ombudsman helpt graag om passende oplossingen te vinden. Daarbij kan hij zo nodig rekenen op hulp van plaatselijke en landelijke politici.
Heeft u zelf problemen of kent u mensen met problemen die niet eenvoudig oplosbaar (b)lijken te zijn neem dan gerust contact op met Ali Kocak. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt ook na afhandeling niet bewaard. En het advies van de ombudsman is altijd kosteloos (gratis).

Verslag van de PvdA-onderwijsavond

Kirsten van den Hul, lid Tweede Kamer

De PvdA organiseerde op 9 maart een onderwijsavond in het Forteslyceum. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul trapte af met een toepasselijk gedicht van Ida Gerhardt over het onderwijs. Daarna vervolgde Kirsten met een inspirerend verhaal over de waarde van het onderwijs op het gebied van emancipatie en gelijke kansen voor iedereen.
Uit haar bezoeken aan diverse scholen blijkt telkens weer dat daar nog een wereld te winnen is. Afkomst, opleiding en inkomen van je ouders en de omgeving waarin je opgroeit vormen nog altijd belangrijke factoren die bepalend zijn voor de kansen die je vervolgens in het onderwijs krijgt. En dat is uiteindelijk van grote invloed op je verdere werkzame en sociale leven. Naast voldoende gekwalificeerde docenten is ook goede huisvesting van groot belang voor goed onderwijs. Daarom moet er ook worden geïnvesteerd in goede huisvesting, zoals in Gorinchem gebeurt.
Jawel: Kirsten heeft zich goed voorbereid en toont dat ze weet wat er in Gorinchem speelt.

Kees van Willigen stelt dat we minder moeten praten en meer een vuist moeten maken: laat zien dat onderwijshuisvesting belangrijk is. Inspelen op meer duurzaamheidsmaatregelen.
Jack Oostrum merkt op dat de gemeente extra investeert op duurzaamheid, maar de rijksvergoeding is onvoldoende. Is er kans op een verhoging van de rijksbijdrage ?
Uit de zaal (technasium ?) komt de oproep dat samenwerken met bedrijven zou moeten worden gestimuleerd, dat levert input op om het onderwijs daarop beter te laten aansluiten.

Er valt nog genoeg te verbeteren

Kirsten: dit is allemaal zeer herkenbaar en er is nog veel te verbeteren. Zo krijgen scholen die meer leerlingen met rugzakjes opvangen vaak een “negatiever” oordeel van de inspectie en worden dus gestraft voor hun extra inspanningen. De rijksvergoeding is niet ingesteld op de regionale functie van het (voortgezet) onderwijs in Gorinchem. Zij juicht de samenwerking met bedrijven zeker toe. Dat kan ook leiden tot aanschaf van duurdere moderne apparatuur.

Vanuit de zaal komt de aanvulling dat technische talentgroepen “op maat” ook vragen van de leerlingen meenemen naar de bedrijven. Dat helpt om passende stageplaatsen in te vullen.
Ashraf Hachhouch vraagt of “verheffing” (de leerlingen op niveau ontwikkelen) in de praktijk wel kan lukken ?

Prachtig dat Gorinchem al een IKC heeft

Kirsten van den Hul: in veel gemeenten blijkt dat erg moeilijk; daar blijft het Integraal KindCentrum beperkt als “een leuk Haags idee, maar niet bij ons”. Veel regels worden als erg lastig ervaren, zoals BTW-plicht, behoefte aan verschillende competenties, subsidies aanvragen, enzovoort.
Conclusie van Kirsten van den Hul: het is prachtig dat in Gorinchem al wel sprake is van het Integraal KindCentrum.

wethouder Ro van Doesburg

Ro van Doesburg sluit aan met en bevlogen verhaal over doorlopend leren, innovatie, samenwerking met bedrijfsleven, maar vooral ook samenwerking binnen het onderwijs. Zeker in het kader van passend en speciaal onderwijs is samenwerking van groot belang. Juist om voor iedereen gelijke kansen te bieden is een “aanpak op maat” noodzakelijk.
Ro van Doesburg stelt aan Kirsten van den Hul voor om onze regio aan te dragen als innovatieregio voor een “Haags experiment”.

Tanja van Nes van de PO-raad (organisatie van werkgevers in het primair onderwijs) bevestigt het belang van goede huisvesting voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij een slecht binnenklimaat kunnen leerlingen zich niet goed concentreren tijdens de lessen. Dat gaat dan om de juiste temperatuur en voldoende frisse lucht. Een paar graden temperatuurverschil of teveel CO2 leiden tot slechte resultaten. Onderwijsgebouwen zijn gemiddeld 40 jaar oud en worden pas na 69 jaar vervangen. 20% van de gebouwen staat “leeg” terwijl een andere invulling met partners bv om een IKC te vormen mogelijk is. Bovendien is er sprake van een forse overschrijding van energielasten: het gemiddelde energielabel is E.

Tanja van Nes (PO-raad)

Het systeem van bekostiging staat ter discussie: via een wetswijziging worden gemeente en onderwijsbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor de bekostiging van de huisvesting, waar dat nu nog gesplitst is: nieuwbouw, uitbreiding en renovatie (bij de gemeente) en  instandhouding (bij het schoolbestuur). Ook krijgt het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) een meer formele status dan nu: meer een planning voor de korte (4 jaar) en doorkijk naar de langere (5-16 jaar) termijn. Tanja van Nes wijst ook op de voorbeeldfunctie van energieneutraal bouwen voor de stad en de wijk, en om op deze manier via de kinderen ook de ouders meer bewust te maken.

Bij de aansluitende paneldiscussie schuift ook Bert-Jan Kolmer (bestuurder van OVO) aan tafel. Op de vraag hoe gemeenten met de huidige financiering omgaan geeft Ro van Doesburg aan dat er nu al in het kader van het IHP samen met het onderwijsveld wordt opgetrokken. Daarbij gelden uiteraard voorschriften, maar ook flexibiliteit om er samen uit te komen.

Tanja van Nes geeft aan dat gemeenten soms ruimte zoeken in de afschrijvingstermijnen: de vraag is of nu wel verstandig is. Gebouwen dreigen daardoor “later” te worden vervangen.
Kees van Willigen merkt op dat het VO veel meer regionaal is dan het (lokale) PO: misschien is het verstandig om beheer en financiering van het PO en VO te scheiden ? Dat lijkt Tanja van Nes een goed argument, maar Bert-Jan Kolmer heeft niet de indruk dat het PO is achtergesteld. Een knip in het IHP zou misschien wel verstandig kunnen zijn.

Ali Kocak vraagt of de renovatiemogelijkheid na wetswijziging meer kansen biedt. Bert-Jan Kolmer antwoordt dat daar al op vooruitgelopen wordt in het IHP, maar het lost vooralsnog niet de financieringsproblematiek op.

Frank Duijnhouwer, die voor de paneldiscussie als moderator optreedt, vraagt of het in het onderwijs merkbaar is dat de kloof of tweedeling (door afkomst) steeds groter wordt. Bert-Jan Kolmer geeft aan dat dat een al langer vaststaand feit is, dus of het nu groter of kleiner wordt is lastig te meten. Bestrijding daarvan vraagt voortdurende aandacht, onder andere door een doorgaande onderwijslijn (per leerling) te bewaken.

Ashraf Hachhouch wijst op een pilot met een brede brugklasbonus in Amsterdam en vraagt zich hardop af of dat nu goed is of juist niet ?
Bert-Jan Kolmer: ouders willen vaak al vroeg een richting zien en die herken je in die brede brugklassen nu juist niet.

Marieke vd Berg (technasium) geeft aan dat er op het gebied van VMBO-samenwerking ambitie genoeg is, tenminste er wordt aan tafel veel over gesproken: waar blijft de aktie ?
Ro van Doesburg merkt op dat hoe dan ook in september 2023 de deuren van het innovatiecentrum open gaan ! Dat is een harde voorwaarde in het kader van de RegioDeal.

Tenslotte wordt vanuit de zaal door diverse aanwezigen aangegeven dat het toch vooral om de leerlingen moet gaan en niet alleen over het geld en de stenen. Dat wordt dan ook zeker beaamd door het panel, al zijn geld en stenen wel heel belangrijke randvoorwaarden.

Een mooie conclusie van een door alle aanwezigen als zeer zinvol beoordeelde avond. Daarvoor onze hartelijke dank aan Kirsten, Tanja, Ro, BertJan, Frans, Ali en medewerkers van het Forteslyceum.


PvdA onderwijsavond in het Fortes Lyceum (Wijdschild)

PvdA Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul, wethouder Ro van Doesburg en huisvestingsspecialist Tanja van Es van de PO-raad presenteren op maandag 9 maart ’s avonds hun ideeën over innovatie in het onderwijs. Dat zal met name gaan over onderwijshuisvesting, maar juist in deze tijd van discussie over onderwijssalarissen en andere mogelijkheden om voldoende onderwijspersoneel te behouden zal het zeker niet daartoe beperkt blijven.
De avond begint om 20.00 uur en bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur bij het Fortes lyceum aan de Wijdschildlaan 4 te Gorinchem. In verband met koffie en (fris)drank graag even aanmelden via fransdemunnik@gmail.com.

Wat een week !!

Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem

De derde week van februari 2020 begon met het bericht dat de Regiodeal, die eerder is ingediend door Gorinchem samen met de regio Drechtsteden en de provincie Zuid Holland, door het kabinet is beloond met een subsidie van € 22,5 miljoen !! Daar kunnen een aantal mooie projecten van worden opgepakt, zoals het plan voor een Beroepen- en Innovatiecampus en de ontwikkeling van het gebied langs de Arkelsedijk. In beide gevallen is sprake van cofinanciering, dat wil zeggen dat de gemeente en andere partijen: het middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven hierin mee zullen moeten investeren. Dat was al bekend toen de plannen voor de Regiodeal werden ingediend en diverse partijen hebben zich daartoe ook vooraf bereid verklaard. Dit is in elk geval positief nieuws voor stad en regio.

Presentatie voor minister Van Nieuwenhuizen

Vervolgens bezocht minister Van Nieuwenhuizen onze stad om kennis te nemen van de problematiek rond de ontwikkeling van het bedrijventerrein Grote Haar. Daarvoor is versnelde aanleg van een op- en afrit naar de A27 van cruciaal belang, maar die is in de planning van de A27 al meerdere keren naar achter opgeschoven. Grote Haar is van het grootste belang om bedrijven te kunnen (ver)plaatsen, bijvoorbeeld van de Arkelsedijk en van de Schelluinsestraat, om die “verouderde” gebieden te kunnen ontwikkelen.
De minister heeft de dringende oproep begrepen, maar nog niets toegezegd.

Ook op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke stap gezet met een aanvraag voor Europese subsidie, met de mooie naam Elena. De provincie Zuid Holland heeft de aanvraag ingediend voor het verduurzamen van tien wijken, waaronder de Gorcumse Gildenwijk. Het gaat om een totaal bedrag van € 3 miljoen voor de tien projecten. Daarmee komt de ontwikkeling van een warmtenet voor de Gildenwijk een flinke stap dichterbij.

Afgelopen donderdag zijn door de gemeenteraad twee belangrijke verordeningen vastgesteld. De eerste betreft een subsidie op de aanleg van groene daken: daarvoor is €50.000,- beschikbaar, die wordt uitgekeerd als €25,- per vierkante meter (minimaal 10 vierkante meter).
De tweede is een renteloze lening voor duurzaamheidsmaatregelen door verenigingen, stichtingen of scholen, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang. De aan te vragen subsidie bedraagt ten minste €2.500,- en maximaal €50.000,- per aanvrager. Verenigingen van Eigenaren (VVE) van ten minste tien appartementen kunnen via deze regeling gebruik maken van de VVE-Energiebespaarlening.

Windmolens en zonnepark bij A15

Binnenkort gaat u meer lezen over de Regionale EnergieStrategie. Daarvoor zijn inmiddels drie scenario’s uitgewerkt waarin de gemeenten Molenlanden en Gorinchem samen optrekken. Er wordt rekening gehouden met het karakter van de regio: het Groene Hart en met de mogelijkheden die zich zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied voordoen. Een grote kans ligt in de stroken langs de A15 en de A27 en zonnepanelen op daken van bedrijven en boerenschuren. Hier en daar kunnen wellicht ook zonneparken worden aangelegd. En er wordt nagedacht over het opwekken van energie via geothermie (warm grondwater).
Wij hebben als PvdA nog de suggestie om onder de nieuwe Merwedebrug energie op te wekken met generatoren die worden aangedreven door het stromende rivierwater. Natuurlijk staan we er in deze regio niet alleen voor, maar we kunnen naast energie besparen ook proberen om onze eigen energie naar behoefte zoveel mogelijk zelf op te wekken.
Op 24 maart is er een inloopavond in het stadhuis Gorinchem waar u met al uw vragen en suggesties (of alternatieven) terecht kunt.

De schuld per inwoner

Het thema waarover de gemeenteraadsleden afgelopen weken zijn voorgelicht is de gemeentelijke “schuld per inwoner”. Een thema dat op zich zeer interessant lijkt – en dat ook is als je jezelf er wat verder in verdiept – maar waar je als inwoner én ook als gemeenteraadslid weinig van merkt.
Wat is nu eigenlijk die “schuld” van de gemeente, hoe groot is deze schuld en vervolgens komt de vraag: wat betekent die “schuld per inwoner” ?

Elke gemeente investeert regelmatig in “harde” voorzieningen als gebouwen, bestrating, bruggen, lantaarnpalen, bankjes, enzovoort. Onderwerpen die iedereen ziet die met open ogen door de stad loopt. Daarnaast wordt door gemeenten vaak fors geïnvesteerd in bouwgrond voor woningen en voor bedrijvigheid en arbeidsplaatsen (industriegebied) of voorzieningen voor onderwijs (scholen), cultuur en recreatie (sport).
De investeringskosten, het geld dat nodig is om deze investeringen te betalen, wordt geleend van de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarover betaalt de gemeente dan ook de aflossing en de verschuldigde rente, net als een woningeigenaar die zijn hypotheek moet betalen of de maandelijkse aflossing als je een auto of televisie op afbetaling hebt gekocht. Dan blijft er een (vaak groot) deel van de schuld staan en los je een (klein) deel af. Dat gaat bij gemeenten volgens hetzelfde principe: er is een schuld bij de bank.
Voor de gemeente Gorinchem bedraagt die schuld op dit moment een flink bedrag: ruim € 143 miljoen, dat is omgerekend per inwoner € 3793,- !

Ik ga hier geen uitvoerige beschrijving geven van de problemen die dat zou kunnen opleveren als de rente – die nu erg laag staat – flink zou stijgen of als de regering zou besluiten om de gemeente jaarlijks minder geld te geven. Dan merkt waarschijnlijk niemand dat de schuld per inwoner toeneemt, maar dan moet de gemeenteraad wel weer (forse) bezuinigingen treffen om te voorkomen dat de gemeentelijke belastingen moeten worden verhoogd.
Het is dus prima om er nu we er goed voorstaan (met de huidige lage rente kunnen we makkelijk (veel) geld lenen voor de gewenste investeringen) om ook juist nu na te denken wat er mis kan gaan als de rente zou stijgen. We willen immers voorkomen dat we in een situatie terecht komen dat er grote bezuinigingen nodig zijn en er niet meer kan worden geïnvesteerd.

Komende maanden en jaren praten we in de gemeenteraad over forse investeringen: op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en onderwijs. Maar ook over het aflossen van een deel van onze schuldenpositie, omdat daar een risico ontstaat als de rente weer gaat stijgen. Niemand kan voorspellen wanneer dat gebeurt, maar dat het gaat gebeuren staat vast.

Het is dan ook goed om kritisch te blijven bezien welke investeringen nodig zijn om Gorinchem een prachtige woon-, werk- en recreatiestad te laten zijn en blijven voor alle inwoners, voor de nabije en ook verdere toekomst. Maar laten we daarnaast kritisch blijven kijken naar de “schulden”, zowel van de gemeente als van onze inwoners: het cijfer “schuld per inwoner” is een indicator en vooral niet meer dan dat. U hoeft deze niet af te betalen !!


Duurzame investeringen en het Mobiliteitsplan 2020-2040

De subsidieverordening groene daken blijkt toch meer discussie op te roepen dan wij hadden verwacht. Zeker na de aanpassing waardoor ook verenigingen daarvan gebruik kunnen maken vinden wij dat het een hamerstuk had kunnen zijn. De discussie spitst zich vervolgens toe op kleinere daken dan 10 m2. Ofwel om toch ook een subsidie te verstrekken voor een dak van bijvoorbeeld 3m2 of 9,5m2. Bij elke subsidieverstrekking worden administratieve uren (dus kosten) gemaakt, die relatief zwaar meewegen bij kleine subsidies, zodat daar terecht een drempel van 10m2 (ofwel € 250,-) wordt voorgesteld. Jammer dat zo’n positief initiatief van het college niet gewoon kan worden omarmd.

Bij de stimuleringsregeling voor duurzame investeringen konden wij ten minste nog wel begrip opbrengen voor de oproep om te bezien of er ook voor kleinere verenigingen van eigenaren (VVE) mogelijkheden kunnen komen. Die kleinere VVE gunnen wij natuurlijk ook goede mogelijkheden om renteloos geld te lenen voor duurzame investeringen. Hier wreekt zich dat de gemeente gebruik maakt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (de SVn) dat dit geld (het Nationaal Energiebespaarfonds) beheert en dat ook de voorwaarden voor deze lening heeft vastgesteld.
De SVn controleert vooraf of de VVE voldoet aan alle voorwaarden en neemt daarmee de gemeenten een hoop werk en risico uit handen. Een van de voorwaarden is dat de VVE ten minste tien leden moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de Energiebespaarlening. Als de gemeente dat ook voor kleinere VVE wil toestaan is er dus sprake van een hoop extra werk (dus ook kosten) en risico voor de gemeente en er kan desondanks toch geen gebruik worden gemaakt van dit Nationaal Energiebespaarfonds.

De presentatie is helaas niet beschikbaar voor publicatie.

Een eerste sessie om mogelijke maatregelen te bespreken die passen bij de Mobiliteitsvisie 2040 leidde tot geanimeerde discussies aan vier werktafels. Belangstellenden en raadsleden bogen zich over de prioriteiten aan de hand van een zevental maatregelenpakketten: het fietsnetwerk, het verkeer in de binnenstad, gebiedsontwikkelingen langs de Arkelsedijk en aan de Schelluinsestraat, Gorinchem Noord, de Banneweg en het Stationsgebied. Zowel afzonderlijk als in combinatie tussen de verschillende pakketten riepen deze een heleboel vooral positief kritische discussie op. Er werden ook al snel combinaties gemaakt waarin het fietsnetwerk voor verbinding kan zorgen tussen de verschillende pakketten en gebieden. Deze eerste openbare sessie heeft veel informatie en ook veel gevoelens over diverse maatregelen opgeleverd waarmee de organisatie verder aan het werk kan.