Vanaf nu is onze nieuwe site online! Daarmee is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ook daadwerkelijk gestart. U vindt op deze site de standpunten en de mening van PvdA Gorcum. We willen ons via deze weg duidelijk profileren als lokale partij, los van de landelijke standpunten van de PvdA. Mocht u vragen hebben over één of meerdere onderwerpen, stelt u ze dan gerust!