Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de installatie van alle gemeenteraadsleden zijn door de gemeenteraad op voorstel van Stadsbelang twee informateurs aangesteld. De heren Bert Blase en Wilfred Schultink zijn direct aan het werk gegaan en hebben met elke partij een verkennend gesprek gevoerd. Van die gesprekken zijn verslagen gemaakt en daarop hebben de informateurs een duidelijk advies geformuleerd.

De heer Blase kennen we nog als waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam (en later ook in Vlaardingen en daarna in Heerhugowaard) en de heer Schultink is concernmanager en loco-secretaris in de gemeente Zwijndrecht en woont in Gorinchem. Beide kennen de regio en de gemeentelijke organisatie en hebben ervaring met politieke verhoudingen in verschillende gemeenten. Kortom ruimschoots relevante ervaringen.

Het advies van de informateurs geeft aan dat moet worden uitgegaan van “een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en PvdA” aan te vullen met twee andere partijen, waarbij de combinatie CDA en D66 het meest voor de hand ligt. Deze wordt namelijk door alle drie de partijen als voorkeur genoemd. Eventueel zou ook met CDA en VVD of VVD en D66 een coalitie kunnen worden gevormd, waarbij elk van die combinaties eigen voor- en nadelen kent. En deze combinatie hebben niet de voorkeur van alle drie partijen in het motorblok.
Voor ons als PvdA geldt dat een combinatie met D66 de voorkeur heeft omdat deze partij programmatisch het dichtst bij de PvdA staat. Terwijl een combinatie met de VVD inhoudelijk juist het verst van de PvdA af staat.

Tijdens het raadsdebat over het advies van de informateurs bracht Stadsbelang toch de varianten met de VVD ter tafel met de bedoeling om deze parallel aan de voorgestelde variant te verkennen. Zowel Democraten Gorinchem als de PvdA vonden dit te ver gaan, gezien het duidelijke advies van de informateurs. Maar beide partijen waren bereid om een extra verkennend gesprek met D66 en VVD in te lassen. Na een schorsing kwamen partijen tot de conclusie dat die gesprekken komende week plaatsvinden. Daarna zal duidelijk moeten zijn welke beoogde coalitie de voorkeur heeft van “het motorblok”. Dat motorblok werd overigens op voorstel van Democraten Gorinchem en PvdA aangevuld met het CDA. Er lijkt dus vooralsnog sprake van een beoogde coalitie van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CDA en D66. Of wordt het tóch een coalitie met de VVD?

 

De PvdA Gorcum behoudt drie zetels ondanks de winst van bijna 400 stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zelfs 700 stemmen ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er is sprake van een duidelijke groei in draagvlak voor de Partij van de Arbeid en die heeft geleid tot drie “volle” zetels in 2022. Door het grote aantal voorkeursstemmen passeerden Ali Koçak (483 stemmen) en Paulien de Groot (337 stemmen) zowel Frans de Munnik als Ashraf Hachhouch. De laatste komt op basis van zijn ruim 200 voorkeursstemmen ook in aanmerking voor een raadszetel, maar helaas ontbreekt deze vierde zetel nog voor de PvdA. Hier ligt dus nog een grote uitdaging voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Nu de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief is vastgesteld zijn de wijzigingen in de gemeenteraad ook bekend. Twaalf raadsleden uit de afgelopen periode nemen afscheid en nieuwe raadsleden gaan hun plaats innemen. Onder de raadsleden die afscheid nemen is zoals boven aangegeven onze Ashraf Hachhouch. We danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen periode. Onder andere de moties “Een leuke Sinterklaasviering voor elk kind” en “Lachgas, niet om te lachen” kregen brede steun in de gemeenteraad en hebben geleid tot een nieuwe uitstraling van de pieten bij de intocht en een aanpassing van de APV en het evenementenbeleid om het gebruik van lachgas in het openbare gebied te verbieden. Andere raadsleden die afscheid namen zijn Hafid Chaaby, Marjo Molengraaf, Frank Barth en Renate van Maaren. Zij ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun langdurige inzet voor de stad en de inwoners. Daarnaast namen ook Lennert Onvlee, Jaap Wientjes, Hans van Mourik, Jacques Roeland, Gerard van der Lee, en Martijn Hassouna afscheid.
Een bijzonder afscheid was dat van Rutger van Breemen, die na twintig jaar (vier jaar als fractieassistent en zestien jaar als raadslid) de gemeenteraad gaat verlaten. Voorlopig het einde van een GroenLinks-fractie in onze gemeenteraad. Wij bieden GroenLinks graag de ruimte om aan te sluiten in onze steunfractie, zodat zij op deze manier “dichtbij” betrokken kunnen blijven en zo mogelijk ook hun inbreng te leveren in onze standpunten.

Volgende week wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met onze nieuwkomer Paulien de Groot. Naast de ervaring van Jack Oostrum en Ali Koçak levert dat een frisse nieuwe inbreng in de fractie en in de gemeenteraad. Wij verwachten bovendien naast de fractieassistenten te kunnen gaan werken met een steunfractie.
Diverse partijgenoten hebben daarvoor al belangstelling getoond en de fractie juicht deze verbreding van harte toe.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend (zie foto).
Stadsbelang (2532 stemmen) blijft de grootste partij, gevolgd door Democraten Gorinchem (2193 stemmen).
De Partij van de Arbeid schuift de VVD voorbij en is daarmee de grootste van de landelijke partijen: PvdA (1949), VVD (1822), CU en SGP (1510), D66 (1402), CDA (1063) en SP (1033). Gorcum Actief (1449), Zorg voor Gorinchem (407) en Jezus Leeft (81) completeren de lijst. GroenLinks heeft deze keer niet meegedaan en dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de stemmenwinst van PvdA, D66 en SP. Bij het verdelen van de zetels zal dat echter niet leiden tot zetelwinst voor genoemde partijen. De enige partij die een zetel winst boekt is Gorcum Actief. Die partij gaat van 1 naar 2 zetels door de winst van meer dan 600 stemmen.

De definitieve uitslag volgt aanstaande maandag, waarbij ook de voorkeurstemmen bekend worden gemaakt. Dat zijn stemmen die zijn uitgebracht op een persoon die niet de lijsttrekker is. Met 155 voorkeursstemmen komt deze persoon met voorkeur in de gemeenteraad.

PvdA Gorcum bedankt alle inwoners die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Verkiezingen zijn altijd weer een moment om even stil te staan bij ons leven in een democratie, terwijl dat elders op de wereld en zelfs in Europa niet vanzelfsprekend is.
Wij danken in het bijzonder de kiezers die hun stem hebben uitgebracht op een van de kandidaten van de Partij van de Arbeid.

Dank voor het vertrouwen in onze kandidaten en in onze partij: PvdA Gorcum.

 

 

Met de verkiezingsmarkt van afgelopen zaterdag zijn de campagnes van (bijna) alle Gorcumse partijen afgesloten. De PvdAGorcum heeft daarna nog een rondje gemaakt langs de openbare plakborden om waar nodig onze posters (opnieuw) te tonen. Wij hebben daarbij de andere partijen -waar mogelijk- zichtbaar gelaten.

Vervolgens hebben we maandag nog gesprekken gevoerd met marktbezoekers en onze milieuvriendelijke flyers met klaprooszaad uitgedeeld. Ook is er nog een laatste ronde gemaakt langs brievenbussen in diverse wijken. Op die manier zijn 10.000 flyers met klaprooszaad uitgedeeld aan Gorcumse inwoners. Hieronder geven we nog een keer de gebruiksaanwijzing om deze flyers tot bloei te laten komen: “Laat 1000 bloemen bloeien!”

Gebruiksaanwijzing voor de groeipapier-flyer:

  • Leg het groeipapier een nacht in een bakje water,
  • Snij het papier in stukjes, bedek het natte papier met vochtige teelaarde (1 cm diep) in een pot of bakje en zet dit op een warme en heldere plaats (voor een raam),
  • Geef de zaadjes elke dag water en zie hoe de plantjes ontkiemen en gaan groeien,
  • Plaats het bakje of de bloempot voor een raam of buiten en geef regelmatig water
  • En zie… de klaprozen gaan bloeien.

Als laatste actie van deze campagne hebben we dinsdagmorgen in alle vroegte de treinreizigers verrast met een kop warme chocolademelk en hebben wij hen de laatste flyers meegegeven om onderweg nog na te lezen. Met de dringende boodschap om  gebruik te maken van het stemrecht. De basis voor elk democratisch gekozen bestuur. Een actie die door PvdA-afdelingen langs de MerwedeLingeLijn van Leerdam tot Dordrecht werd overgenomen.

 

Heeft dit bord u ook aan het denken gezet ? De ongemakkelijke, maar eerlijke waarheid is:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart wordt door de PvdA Gorcum komende weken een flyer verspreid. Deze flyer geeft in het kort de speerpunten van onze partij weer voor de komende gemeenteraadsperiode 2022-2026. Het volledige verkiezingsprogramma en een korte kennismaking met onze kandidaten vindt u elders op deze website. Hieronder volgt de tekst van de flyer die is gedrukt op milieuvriendelijk groeipapier.

Fijn wonen, werken en recreëren in de allermooiste vestingstad van Nederland. Een stad van tolerantie waar iedereen zichzelf mag zijn. Maar ook een stad met uitdagingen. Zoals het oplossen van de woningnood met een betaalbaar huis voor iedereen. De zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen om de woonlasten betaalbaar te houden. Een veilige en leefbare wijk en buurt waar mensen omzien naar elkaar.

Daarom wil de PvdA:

–        samen met Poort6 investeren in extra huurwoningen,

–        woon- en energielasten voor iedereen betaalbaar houden,

–        initiatieven van inwoners ondersteunen,

–        werken aan gelijke kansen voor onze (klein)kinderen,

–        minder bureaucratie en meer vertrouwen in mensen,

–        samen met betrokken inwoners en ondernemers zorgen voor een inclusief Gorcum, waar iedereen meedoet en zich écht ”thuis” kan voelen!

De PvdA staat voor duurzaamheid. Daarom is onze flyer gedrukt op milieuvriendelijk gerecycled FSC-papier. Deze flyer is 100% biologisch afbreekbaar.  De flyer is bovendien vermengd met klaprooszaad dat niet genetisch gemanipuleerd is (GMO-vrij). Wij verspreiden de flyer zelf lopend of met de fiets en bezorgen niet in brievenbussen met NEE-NEE stickers. Aanstaande zaterdag delen we de flyers uit aan belangstellenden in de binnenstad.
Als u de flyer (nog) niet heeft ontvangen dan kunt u deze afhalen bij de verkiezingskraam tijdens de verkiezingsmarkt op 12 maart.

Onze PvdA-kraam staat dan op de Grote Markt.

 

Gebruiksaanwijzing voor de groeipapier-flyer:

  • Leg het groeipapier een nacht in een bakje water,
  • Snij het papier in stukjes, bedek het natte papier met vochtige teelaarde (1 cm diep) in een pot of bakje en zet dit op een warme en heldere plaats (voor een raam),
  • Geef de zaadjes elke dag water en zie hoe de plantjes ontkiemen en gaan groeien,
  • Plaats het bakje of de bloempot voor een raam of buiten en geef regelmatig water
  • En zie… de klaprozen gaan bloeien.

 

Om de solidariteit van de Gorcumse inwoners met het Oekraïense volk te tonen wordt op het plein voor het stadhuis de Oekraïense vlag gehesen. Dit initiatief heeft de steun gekregen van alle fracties in de gemeenteraad. Op deze manier laten we zien dat Oekraïne niet alleen staat in de strijd tegen het oprukkende leger van Poetin. Een strijd tegen onze Europese democratie!
Onze morele steun is ook belangrijk voor de Oekraïense inwoners van Gorinchem: we zullen hen waar mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode. Wij staan open voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze stad en zullen er voor hen zijn om hun verblijf zo comfortabel mogelijk te maken. Wij veroordelen de gewelddadige inzet van het Russische leger en blijven hopen op een spoedig einde van deze aanval door Poetin-gezinde Russen op de zelfstandige natie Oekraïne.
Slava Ukrayini / слава україні / Leve Ukraïne!

De website van de PvdA Gorcum is aangepast, alle kandidaten hebben een mooie plek en een foto met een korte beschrijving op de pagina “Kandidatenlijst” gekregen. De ingekorte programmapunten zijn benoemd op de pagina “Verkiezingsprogramma” waar ook kan worden doorgelinkt naar het complete (uitgebreide) verkiezingsprogramma. De pagina’s “Nieuws” en “Agenda” worden weer wekelijks (of vaker indien nodig) bijgewerkt. Er zijn verkiezingsposters gedrukt en verspreid (voor belangstellenden nog volop beschikbaar: bel Frans 06-45571484 of Evelien 06-44359144) en er zijn prachtige, op milieubewust papier gedrukte, flyers die we gaan verspreiden. Die flyers bevatten bloemzaadjes voor klaprozen en we gaan de gebruiksaanwijzing hier ook aangeven.

Bovendien zijn op de sociale media afgelopen weken onze kandidaten gepresenteerd met een korte levensbeschrijving en gaan we daarmee verder met korte filmpjes over onze belangrijke thema’s. Daarvoor maken we naast de website, Facebook en Instagram ook gebruik van ons YouTube-kanaal. Daarover volgt later meer, maar we gaan hier niet alles verklappen wat er nog gebeurt.

Met het aanplakken op de legale openbare plakborden is de campagne nu ook voor iedere Gorcumer zichtbaar begonnen.

Afdelingsvoorzitter en nummer drie op de kieslijst voor de PvdA Gorcum is Frans de Munnik. Nu nog even actief de handen uit de mouwen steken om op de legale plakborden te laten zien dat we serieus meedoen met de verkiezingen. Straks in de gemeenteraad als nieuw raadslid, maar wel ruimschoots voorbereid. Zijn ervaring als vrijwilliger bij de voedselbank Gorinchem en voorheen bij het Leger des Heils in Dordrecht brengt met zich mee dat hij weet wat er leeft bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben om tot gelijke kansen te komen. Dat is dan ook waar de PvdA Gorcum zich afgelopen jaren sterk voor gemaakt heeft en zich zeker ook in de toekomst sterk voor blijft maken.

 

In het Algemeen Dagblad Rivierenland van afgelopen zaterdag staat een artikel van Michiel Straub waarin hij stelt dat de angst regeert in de Gorcumse gemeenteraad. De journalist schrijft in zijn artikel over gemeenteraadsleden die alleen anoniem hun verhaal willen doen. Uit angst voor mogelijke consequenties als bekend wordt dat ze uit de school hebben geklapt. Of ze willen na de gemeenteraadsverkiezingen terugkeren in de raad en deelnemen aan coalitieonderhandelingen. Alleen Rutger van Breemen zou bereid zijn geweest om te worden genoemd. Hij herkent het beeld van boze telefoontjes en mailtjes en pogingen tot intimidatie. Maar hij geeft in elk geval aan dat “de angst regeert” hem iets te ver gaat. En verder is de analyse van Rutger er een die wij ook herkennen: de sfeer is niet zoals die zou moeten zijn in een gemeenteraad waar partijen – ongeacht of ze nu wel of niet tot de coalitie behoren – met elkaar het beste resultaat voor de gemeente en vooral voor de inwoners proberen te bereiken.

Die sfeer is afgelopen acht jaar behoorlijk verstoord door de opeenvolgende wisselingen van coalities na de raadsverkiezingen. En ook de coronapandemie heeft partijen en raadsleden zeker niet dichter bij elkaar gebracht, noch inhoudelijk noch op het persoonlijke vlak. Waar alle partijen het over eens zijn is dat we daar vanaf het begin van de nieuwe raadsperiode met alle raadsleden aan moeten werken (en het liefst nu daarmee te beginnen). Dat hebben de huidige fractievoorzitters ook al met elkaar afgesproken, zoals de burgemeester in haar reactie heeft aangegeven. Gelukkig is die reactie dan nog wél gevraagd door het AD !

Het Algemeen Dagblad of in dit geval Michiel Straub had zich beter vooraf kunnen laten informeren door meer raadsleden dan alleen die paar die kennelijk alleen anoniem hun verhaal hebben willen doen. Wij, de fractie van de PvdA Gorcum, herkennen ons niet in het beeld van intimidatie, persoonlijke aantijgingen en nare berichten via app en e-mail. Bovendien zijn onze fractieleden, overigens net als die van meerdere andere fracties, niet benaderd door de journalist, waardoor zijn informatie (gelukkig) slechts van een klein deel van de raadsleden afkomstig kan zijn. En of dat nu de raadsleden zijn waar de gemeente,  de inwoners en ondernemers, hun voordeel mee kunnen doen in een volgende periode valt te betwijfelen. Als je het ergens niet mee eens bent moet je daar iets aan doen en dat lukt niet als je het anoniem in de krant laat opschrijven. Benoem het probleem en ga met elkaar in gesprek. Wij (h)erkennen uiteraard wel dat de sfeer in de gemeenteraad niet zo collegiaal is als deze zou moeten zijn. Dat zullen we voor de volgende raadsperiode met alle raadsleden samen serieus moeten oppakken.

We staan de komende periode weer voor grote uitdagingen in onze allermooiste vestingstad van Nederland. De PvdA Gorcum wil deze in de komende raadsperiode met een goed inhoudelijk debat samen met alle partijen in de gemeenteraad aangaan.

 

 

Eelke Kraaijeveld (wethouder), Jack Oostrum (lijsttrekker), Ashraf Hachhouch, Frans de Munnik, Ali Koçak, Paulien de Groot, Jasmin Maslić, Evelien de Munnik en niet op deze foto: Rowan van der Wal, Tjarda IJssels, André van der Velden, Bart van Osch, Peter de Graaf en Frank Duijnhouwer.

Nu onze kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld wordt er op de achtergrond gewerkt aan het aanpassen van de website. Daarom kan het voorkomen dat de website enige tijd niet bereikbaar is of dat u plotseling merkwaardige tekstblokken verschijnen (uw redacteur is geen professional op het gebied van webredactie). Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak en eventuele fouten in de redactie of opmaak.