Natuurlijk is de vakantie een periode om even gas terug te nemen, maar dat wil niet zeggen dat de PvdA Gorcum helemaal afwezig is. Via de moderne media en natuurlijk ook de (digitale) dagelijkse krant lezen we wat er gaande is, zowel landelijk als in stad en regio. En wij hebben ook genoeg partijgenoten en sympathisanten die niet met vakantie gaan en die ons vanuit Gorinchem op de hoogte houden van de plaatselijke ontwikkelingen. Zo lazen wij dat er op het gebied van de jeugdzorg een probleem dreigde te ontstaan omdat de inschrijving van Rivas bij de Europese aanbesteding niet correct was opgesteld. Te gek dat door een administratieve formaliteit de zorg voor onze kinderen in gevaar dreigde te komen. Gelukkig bleek, toen wij daarnaar informeerden, dat Careyn zowel de jeugdzorg als het personeel van Rivas zal overnemen. En dat de bewoners van de Piazaflat zich zorgen maken over ongewenst bezoek en diefstal vraagt om extra aandacht van de huisbaas: gaat Poort6 actie ondernemen ? Ook bereikte ons het bericht over de subsidie aan gtc De Overwaard, een vereniging die tot nu toe op eigen kracht, zonder subsidie hun eigen accommodatie heeft verzorgd en daarmee veel mensen van jong tot oud heeft laten sporten. Goede actie van het college van BenW, onze complimenten daarvoor.

Het gebruik van lachgas door de bestuurder van een auto was de vermoedelijke oorzaak van een ernstig incident met een gasstation aan de Banneweg. Het gebruik van lachgas wordt bij de zomerfeesten door de organisatie verboden, maar in de Gorcumse horeca gaan de inkomsten vóór de gezondheid van de bezoekers: dat is schandalig winstbejag ! De gemeenteraad mag binnenkort een nieuwe APV vaststellen. Dat kan een aardige discussie opleveren: wij hebben nog maar kort geleden samen met de VVD een motie ingediend om het bezit en gebruik van lachgas te verbieden en die motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Een laatste puntje dat ik hier wil benoemen is de discussie rond het opnemen van de tandartszorg in de basisverzekering. Daar zijn wij het als PvdA van harte mee eens. Voor veel mensen met een laag inkomen is de tandartsverzekering een luxe die men zich vaak niet kan veroorloven. Gelukkig hebben we via Avres, op voorstel van de Gorinchemse PvdA, een basisverzekering voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau waarin de basis-tandartszorg is opgenomen.

Tot zover even dit berichtje vanaf het vakantieadres van uw PvdA-webredacteur. De PvdA Gorcum wenst u een fijne vakantie, of u nu thuis blijft of elders, in Nederland of in het buitenland: geniet ervan want de vakantie is (vaak te) snel weer voorbij.