Na een paar weken rust aan het politieke front zijn de eerste vergaderingen inmiddels achter de rug. Er werd onder andere aandacht besteed aan het Mobiliteitsplan, de subsidieverordening groene daken, een stimuleringslening voor duurzaamheids-maatregelen, de nieuwe inrichting van de raadzaal en Nederland staat op tegen kanker. De subsidieverordening groene daken en de stimuleringslening zijn zeker de moeite waard uit oogpunt van duurzaamheid en komen 30 januari opnieuw aan de orde voor besluitvorming in een Beraad en Advies-sessie.

Met de aanleg van groene daken wordt regenwater op die daken langer vastgehouden en zo wordt voorkomen dat bij forse regenbuien de riolering overbelast raakt. Bovendien bieden groene daken goede warmteisolatie.
De stimuleringslening voor duurzaamheidsmaatregelen helpt verenigingen en andere doelgroepen om een renteloze lening te sluiten waardoor de kosten van zonnepanelen en andere energiebesparende installaties kunnen worden “voorgeschoten” door de gemeente. Aflossing van de lening kan dan plaatsvinden met de besparing die dat oplevert en dat geld komt terug in de subsidiepot: dat heet dan een revolverend fonds. Een prima initiatief van de gemeente, waar onze wethouder Eelke Kraaijeveld voor heeft gezorgd.

Het mobiliteitsplan wordt door de gemeenteraad in twee stappen behandeld. Eerst is de Mobiliteitsvisie vastgesteld, waarmee de koers is bepaald voor toekomstige ontwikkelingen. Er moeten meer verbindingen komen: extra bruggen over de Linge en het Kanaal van Steenenhoek, de bedrijventerreinen moeten worden ontsloten vanaf de A15 en de A27 en de binnenstad moet zoveel mogelijk worden ontlast van doorgaand verkeer.
Voor de PvdA is een autoluwe binnenstad daarbij onontkoombaar, al moet je er wel goed “dichtbij” kunnen komen en op voldoende parkeerplekken.
De maatregelen die deze visie ondersteunen worden komende maanden uitgewerkt en besproken in parallelsessies, te beginnen op 30 januari a.s.

Door de nieuwe inrichting van de raadzaal zitten alle raadsleden nu in één kring en kan iedereen elkaar recht in de ogen kijken. Dat belooft wat voor goede discussies en kan bijdragen aan wederzijds beter begrip (houding en lichaamstaal). Bovendien worden de vergaderingen nu live uitgezonden en dat betekent dat iedereen thuis kan meekijken op de pc of zelfs op televisie.
Het blijft echter de moeite waard om zeker als belanghebbende of gewoon als belangstellende inwoner of ondernemer om parallelsessies bij te wonen. Daar kun je zelf je inbreng hebben bij onderwerpen die je raken.

Een vrij plotselinge vraag kwam op onze gemeente af of Gorinchem het podium wilde vormen voor de actie: Nederland staat op tegen kanker. Een tv-uitzending om extra donateurs en bijdragen te werven voor het KWF. Daarvoor moet dan wel een bedrag van € 80.000,- worden neergeteld voor de organisatie en er zijn uiteraard ook interne kosten mee gemoeid. Het college heeft die kosten goed inzichtelijk gemaakt: het totaal is € 273.000,- (inclusief genoemde € 80.000,-), dus het gaat wel over een fors bedrag.
Onze overweging dat hiervoor voldoende draagvlak zou moeten bestaan in Gorinchem werd versterkt door positieve signalen uit onze omgeving. Wij zien dit als een mooie kans om Gorinchem positief in beeld te brengen via goede stadspromotie, maar vooral ook als steun aan onze Gorcumse kankerpatiënten en door deze actie hopelijk veel extra middelen voor kankeronderzoek via het KWF. Met tegenstemmen van de fracties van D66, SP, CU/SGP en een lid van de VVD werd het voorstel aangenomen: 18-7.