De leden van de PvdA Gorcum hebben op 12 december het programma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld.

In de afgelopen week werd op de sociale media al een beetje op deze raadpleging vooruitgelopen met geheimzinnige berichten over welke kandidaten er op de lijst zouden staan en wie de lijsttrekker zou worden. Nu de ledenvergadering deze lijst heeft vastgesteld is de lijst openbaar. De kandidatenlijst is als volgt vastgesteld:

 1. Jack Oostrum
 2. Ashraf Hachhouch
 3. Frans de Munnik
 4. Ali Koçak
 5. Paulien de Groot
 6. Jasmin Maslic
 7. Evelien de Munnik
 8. Rowan van der Wal
 9. Tjarda IJssels
 10. André van der Velden
 11. Bart van Osch
 12. Peter de Graaf
 13. Frank Duijnhouwer
Eelke Kraaijeveld als bevlogen wethouderskandidaat

Wethouder Eelke Kraaijeveld werd voorgesteld als kandidaat wethouder voor de volgende periode vanwege zijn inzet en resultaten in de afgelopen raadsperiode.
Afdelingsvoorzitter Frans de Munnik bedankte de kandidaatstellingscommissie en de ledenvergadering. Hij gaf aan blij te zijn met het programma en de kandidatenlijst. Huidige fractievoorzitter en lijsttrekker Jack Oostrum is trots op de nieuwe kandidaten en verwacht dat de mix van ervaring en nieuw elan een goede fractie gaat vormen voor de nieuwe periode. Met de ervaren wethouderskandidaat Eelke Kraaijeveld verwacht hij dat deelname in een volgende coalitie zeker goed mogelijk is.

Deze map bevat supergeheime informatie ! Waarover ?

Volg ons de komende dagen op onze sociale media en misschien kun jij, als een échte Sherlock Holmes, uitvogelen wat er in deze map zit.