De website van de PvdA Gorcum is aangepast, alle kandidaten hebben een mooie plek en een foto met een korte beschrijving op de pagina “Kandidatenlijst” gekregen. De ingekorte programmapunten zijn benoemd op de pagina “Verkiezingsprogramma” waar ook kan worden doorgelinkt naar het complete (uitgebreide) verkiezingsprogramma. De pagina’s “Nieuws” en “Agenda” worden weer wekelijks (of vaker indien nodig) bijgewerkt. Er zijn verkiezingsposters gedrukt en verspreid (voor belangstellenden nog volop beschikbaar: bel Frans 06-45571484 of Evelien 06-44359144) en er zijn prachtige, op milieubewust papier gedrukte, flyers die we gaan verspreiden. Die flyers bevatten bloemzaadjes voor klaprozen en we gaan de gebruiksaanwijzing hier ook aangeven.

Bovendien zijn op de sociale media afgelopen weken onze kandidaten gepresenteerd met een korte levensbeschrijving en gaan we daarmee verder met korte filmpjes over onze belangrijke thema’s. Daarvoor maken we naast de website, Facebook en Instagram ook gebruik van ons YouTube-kanaal. Daarover volgt later meer, maar we gaan hier niet alles verklappen wat er nog gebeurt.

Met het aanplakken op de legale openbare plakborden is de campagne nu ook voor iedere Gorcumer zichtbaar begonnen.

Afdelingsvoorzitter en nummer drie op de kieslijst voor de PvdA Gorcum is Frans de Munnik. Nu nog even actief de handen uit de mouwen steken om op de legale plakborden te laten zien dat we serieus meedoen met de verkiezingen. Straks in de gemeenteraad als nieuw raadslid, maar wel ruimschoots voorbereid. Zijn ervaring als vrijwilliger bij de voedselbank Gorinchem en voorheen bij het Leger des Heils in Dordrecht brengt met zich mee dat hij weet wat er leeft bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben om tot gelijke kansen te komen. Dat is dan ook waar de PvdA Gorcum zich afgelopen jaren sterk voor gemaakt heeft en zich zeker ook in de toekomst sterk voor blijft maken.