Het jaar 2022 staat bekend als het jaar waar alles duurder werd, en steeds meer mensen te maken krijgen met armoede. En dat laatste baart ons als de PvdA grote zorgen. Deze crisis – en dan met name de energiecrisis – raakt niet alleen de mensen met een laag inkomen, maar ook mensen met een midden inkomen ervaren steeds meer moeilijkheden om hun energierekening te betalen. Gelukkig heeft de landelijke overheid – op aandringen van PvdA en GroenLinks – inmiddels een prijsplafond in het leven geroepen, waardoor we de kosten van de energierekening beperken. Maar wat als je in een slecht geïsoleerd huis woont?

Van de week kwam het landelijke AD waarin de krant stelt dat er ruim 600.000 huishoudens in energiearmoede leven. Deze huishoudens zetten als gevolg hiervan hun kachel niet meer aan, of zij kiezen er soms voor om hun eten niet meer op te warmen – alles om te bezuinigen. In een land als Nederland mag dat natuurlijk nooit de situatie zijn. Joop den Uyl zei ooit: “waar visie ontbreekt, komt het volk om”, en nu is de tijd om écht actie te ondernemen, want als mensen ervoor kiezen om hun eten niet meer op te warmen, is het tijd voor actie!

Ook in Gorinchem ervaren te veel mensen energiearmoede. Volgens een onderzoek van de TNO ervaart 7.4% van Gorcumse samenleving energiearmoede, wat neer komt op één op de dertien Gorcummers. Samen met de SP hebben wij als PvdA hier vragen over gesteld aan het college van wethouders en burgmeester. Zo willen wij weten of het college zicht heeft op welke en hoeveel huishoudens last hebben van energiearmoede. Ook vragen wij naar een overzicht van de maatregelen die momenteel getroffen worden en of er per maatregel aangegeven kan worden of deze effectief is.

Om terug te komen op de vraag: “wat als je in een slecht geïsoleerd huis woont?” – volgens TNO is verduurzamen één van de effectieve manieren om energiearmoede terug te dringen. Veel huishoudens die in energiearmoede leven, hebben een sociale huurwoning met een label F en G. deze huishoudens krijgen met moeite hun woningen warm, en zijn daardoor veel geld kwijt als zij hun huis willen verwarmen. Samen met de SP hebben wij dan ook aan het college gevraagd hoeveel sociale huurwoningen wij in Gorinchem hebben met een laag energielabel (zoals F en G) en in hoeverre en met welk tempo er al actie is ondernemen om sociale huurwoningen te verduurzamen. Als laatste wijzen wij het college er op dat in buurgemeente Molenlanden mensen nog een extra compensatie krijgen van €450, bovenop de energietoeslag. Wij willen weten of er in de gemeente Gorinchem ook een mogelijkheid is om een extra compensatie – voor  de bewoners van sociale huurwoningen met een slecht energielabel – te realiseren.

Door drukke (andere) bezigheden van de redactie is het veel te lang stil gebleven op onze website, waarvoor onze excuses.

Vanaf vandaag gaan we de website weer bijhouden en we beginnen met een bijdrage van Paulien de Groot over energiearmoede. Reacties en vragen kunnen worden ingediend via ons contactformulier en worden persoonlijk beantwoord.