In afwachting van het nader onderzoek naar de gebeurtenissen van afgelopen week keert Gorinchem langzaam terug naar het gewone doen.

Een nieuw (en jong) bestuurslid

In de algemene ledenvergadering van de PvdA werd Rowan van der Wal gekozen als nieuw (n jong) bestuurslid van de afdeling. Hij gaat zich samen met voorzitter Frans de Munnik vooral inzetten voor het werven van jonge nieuwe leden. Binnenkort komt daarvoor een agenda beschikbaar.

In dezelfde ALV gaf wethouder Eelke Kraaijeveld nog maar eens aan hoe de kansen liggen voor de energietransitie in het kader van een Regionale EnergieStrategie. Tenslotte hebben de aanwezige leden nog een discussie gevoerd over de actuele politieke agenda: de begroting voor 2020 en over de zichtbaarheid van de PvdA voor de inwoners van ons Gorinchem. Daar moeten we vooral zelf als bestuur en fractie hard aan blijven werken.

Bestuur, fractie en leden van de PvdA zijn erg geschrokken van het geweld onder jongeren in onze mooie stad. Wij leven enorm mee met iedereen die hier slachtoffer van is.
Geweld wordt niet opgelost door horen, zien en zwijgen. Je mond opendoen is vaak lastig, maar pestkoppen voelen zich sterk omdat ze meestal met velen zijn en omstanders zwijgen.
Wie zwijgt stemt toe. Wees geen meeloper !!