Voorbijgangers keken wel even vreemd op toen er zaterdagmiddag om 13.00 uur plotseling een kleine 500 rode petunia’s werden opgesteld in de Kwekelstraat op de hoek met de Gasthuisstraat. Deze werden daarna aan passanten aangeboden door in PvdA Gorcum-polo’s geklede partijgenoten, met de bedoeling om de anderhalve meter afstand houden een beetje op te leuken. De algemene reacties waren zeer positief: “Wat ludiek om dat op deze manier onder de aandacht te brengen” en “wat een leuk gebaar” en “#Daslief” werden het meest gehoord. Vanzelfsprekend waren er mensen die er een politieke bedoeling achter zochten, maar dat waren er minder.

Anderhalve meter afstand, rode afvalknijpers, plastic handschoenen en rode Petunia’s
En na afloop met elkaar nog even “Een voor allen en allen voor één”: wel op 1,5 m. afstand !

De eerste sessies zijn afgelopen donderdagavond gehouden. Gebruik makend van de iPads kon ieder raadslid meedoen, al is afgesproken dat er per fractie maar één woordvoerder is. En dat ging eigenlijk niet eens zo verkeerd. Zij het dat de techniek bij de eerste vergadering nog niet perfect werkte: de toeschouwers thuis hadden wel een beeld van de sprekers, maar geen geluid. De tweede sessie ging dat wel helemaal goed nadat in de verlengde pauze de techniek op creatieve wijze was opgelost.

Het door de gemeente overnemen van het hybride voetbalveld van GJS leidde tot discussie, ook omdat niet iedereen zijn argumenten “zuiver” hield. Dat varieerde van “waarom zouden we dit veld nu als gemeente moeten overnemen: GJS heeft dit toch zelf zo gewild” tot “als de financiële gevolgen van de crisis duidelijk worden krijgen we hier misschien wel spijt van”.
Ali Koçak gaf terecht aan dat GJS er nu recht op heeft op basis van de beleidsregel, terwijl dat in 2015 nog niet het geval was. Overname van het veld is dus terecht. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dat dit een hamerstuk wordt, met stemverklaringen van enkele partijen.

Het gemeentelijke subsidiebeleid was al lange tijd aan vernieuwing toe: er ligt al sinds 2014 een rapport van de rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen. Het beleid zou dan ook moeten worden vereenvoudigd: van verschillende subsidies met eigen voorwaarden en aanvraagmogelijkheden naar één subsidie, eenvoudig (via de website) aan te vragen, met eenduidige heldere voorwaarden en verantwoordingsregels. Nu iedereen de stukken – die lagen vorige keer niet ter inzage – nu vooraf had kunnen bestuderen was er nauwelijks meer sprake van discussie. Er werd nog wel wat verheldering gevraagd op een aantal punten, zoals hoe wordt omgegaan met nu al lopende aanvragen voor 2021. Die worden nog beoordeeld volgens de oude regels en bovendien krijgen die van 2020 i.v.m. de huidige crisis extra tijd om hun verantwoording in te dienen. Die wordt vervolgens ook in redelijkheid beoordeeld.
Het subsidiebeleid komt overigens pas na het zomerreces aan de orde in de gemeenteraad.

Klik op de driehoek hieronder om onze video te starten: