In de raadsvergadering van 18 juni heeft onze fractie bij monde van Ashraf Hachhouch, die de motie ook voor de fractie heeft voorbereid, een motie ingediend om van Sinterklaas weer een feest voor iedereen te maken. Daarvoor was het nodig om in goed overleg met andere fracties een breed draagvlak te zoeken, zoals het in de lokale politiek gebruikelijk is. Zo werd de motie dan ook mede ingediend door de fracties van D66 en Stadsbelang.
Bij diverse leden van andere fracties werd steun gevonden voor de motie, maar hoe breed de motie wordt gesteund (een meerderheid van de raad) blijft nog een poosje onduidelijk. Het was jammer dat de motie pas aan het einde van een “energieslurpende” avond werd besproken, waardoor de burgemeester het initiatief kon terugleggen bij de gemeenteraad en een stemming daarover is uitgesteld. De initiatiefnemers gaan nu eerst zelf in gesprek met de diverse organisaties om tot een goede oplossing te komen waarmee de gevoelens van racisme en discriminatie die de traditionele “Zwarte” Piet bij veel mensen oproepen worden voorkomen. Op die manier kan Sinterklaas in Gorinchem weer een feest voor iedereen worden.

De Partij van de Arbeid is een (landelijke) ledenwerfactie gestart met onderstaand filmpje. Uiteraard zoekt ook de PvdA Gorcum nieuwe belangstellenden. Je hoeft daarvoor geen lid te worden. We willen graag met je in gesprek zodra we weer huiskamerbijeenkomsten kunnen houden. Wil je meedoen met onze huiskamerbijeenkomsten of heb je gewoon belangstelling voor onze partij meld je dan zonder verdere verplichting aan via ons contactformulier en dan nemen wij contact met je op.

De PvdA Gorinchem staat voor een open samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht ras, huidskleur, afkomst, godsdienst of andere levensovertuiging, politieke gezindheid, lichamelijke of geestelijke beperkingen, geslacht of seksuele geaardheid, leeftijd of op welke grond dan ook. Wij nemen met kracht stelling tegen iedere vorm van racisme, discriminatie en uitsluiting. Waar dit strijdig is of zou kunnen zijn met de vrijheid van meningsuiting gaan wij graag de dialoog aan om samen tot een oplossing te komen.