In het Algemeen Dagblad Rivierenland van afgelopen zaterdag staat een artikel van Michiel Straub waarin hij stelt dat de angst regeert in de Gorcumse gemeenteraad. De journalist schrijft in zijn artikel over gemeenteraadsleden die alleen anoniem hun verhaal willen doen. Uit angst voor mogelijke consequenties als bekend wordt dat ze uit de school hebben geklapt. Of ze willen na de gemeenteraadsverkiezingen terugkeren in de raad en deelnemen aan coalitieonderhandelingen. Alleen Rutger van Breemen zou bereid zijn geweest om te worden genoemd. Hij herkent het beeld van boze telefoontjes en mailtjes en pogingen tot intimidatie. Maar hij geeft in elk geval aan dat “de angst regeert” hem iets te ver gaat. En verder is de analyse van Rutger er een die wij ook herkennen: de sfeer is niet zoals die zou moeten zijn in een gemeenteraad waar partijen – ongeacht of ze nu wel of niet tot de coalitie behoren – met elkaar het beste resultaat voor de gemeente en vooral voor de inwoners proberen te bereiken.

Die sfeer is afgelopen acht jaar behoorlijk verstoord door de opeenvolgende wisselingen van coalities na de raadsverkiezingen. En ook de coronapandemie heeft partijen en raadsleden zeker niet dichter bij elkaar gebracht, noch inhoudelijk noch op het persoonlijke vlak. Waar alle partijen het over eens zijn is dat we daar vanaf het begin van de nieuwe raadsperiode met alle raadsleden aan moeten werken (en het liefst nu daarmee te beginnen). Dat hebben de huidige fractievoorzitters ook al met elkaar afgesproken, zoals de burgemeester in haar reactie heeft aangegeven. Gelukkig is die reactie dan nog wél gevraagd door het AD !

Het Algemeen Dagblad of in dit geval Michiel Straub had zich beter vooraf kunnen laten informeren door meer raadsleden dan alleen die paar die kennelijk alleen anoniem hun verhaal hebben willen doen. Wij, de fractie van de PvdA Gorcum, herkennen ons niet in het beeld van intimidatie, persoonlijke aantijgingen en nare berichten via app en e-mail. Bovendien zijn onze fractieleden, overigens net als die van meerdere andere fracties, niet benaderd door de journalist, waardoor zijn informatie (gelukkig) slechts van een klein deel van de raadsleden afkomstig kan zijn. En of dat nu de raadsleden zijn waar de gemeente,  de inwoners en ondernemers, hun voordeel mee kunnen doen in een volgende periode valt te betwijfelen. Als je het ergens niet mee eens bent moet je daar iets aan doen en dat lukt niet als je het anoniem in de krant laat opschrijven. Benoem het probleem en ga met elkaar in gesprek. Wij (h)erkennen uiteraard wel dat de sfeer in de gemeenteraad niet zo collegiaal is als deze zou moeten zijn. Dat zullen we voor de volgende raadsperiode met alle raadsleden samen serieus moeten oppakken.

We staan de komende periode weer voor grote uitdagingen in onze allermooiste vestingstad van Nederland. De PvdA Gorcum wil deze in de komende raadsperiode met een goed inhoudelijk debat samen met alle partijen in de gemeenteraad aangaan.

 

 

Eelke Kraaijeveld (wethouder), Jack Oostrum (lijsttrekker), Ashraf Hachhouch, Frans de Munnik, Ali Koçak, Paulien de Groot, Jasmin Maslić, Evelien de Munnik en niet op deze foto: Rowan van der Wal, Tjarda IJssels, André van der Velden, Bart van Osch, Peter de Graaf en Frank Duijnhouwer.

Nu onze kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld wordt er op de achtergrond gewerkt aan het aanpassen van de website. Daarom kan het voorkomen dat de website enige tijd niet bereikbaar is of dat u plotseling merkwaardige tekstblokken verschijnen (uw redacteur is geen professional op het gebied van webredactie). Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak en eventuele fouten in de redactie of opmaak.