Op 11 april 2019 stonden twee belangrijke onderwerpen ‘Reken Kamer Commissie (RKC) onderzoek controlerende rol van de raad 2018- 2019’ en ‘Tarievenonderzoek Sport’ op de agenda. 

Bij het RKC onderzoek was de belangrijkste onderzoeksvraag hoe de raad de beschikbare instrumenten gebruikt om controlerende taken uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat er veel winst is te behalen in anders omgaan met rol als raadslid en anders omgaan met het college en organisatie.

Daarvoor heeft RKC vier aanbevelingen gedaan aan de raad: in-en uit zoomen, elkaar gewoon aanspreken, momenten en routines maken en begin met een reeks klappen. Gedurende de sessie zijn de aanwezige raadsleden op een leuke en interactieve manier op zoek gegaan naar wat de raad nodig heeft om de aanbevelingen in praktijk te brengen. Onze fractie heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd die wordt gebruikt om het raadsvoorstel op te stellen. 

Tijdens de vergadering over het Tarievenonderzoek Sport werd eerst een presentatie van Mulier Instituut gegeven waarbij de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. Daarna was er ruimte om vragen te stellen. De belangrijkste aanbevelingen zijn om tarieven voor buitensport te handhaven en tarieven voor binnensport en zwemsport naar beneden bij te stellen en uitbreiden van het tariefsysteem. Wij hebben het college verzocht om breed draagvlak te zoeken bij het opstellen van voorstel.

Met veel plezier nodigen wij u uit voor een gezamenlijke 1 mei viering met de afdelingen Hardinxveld en Molenlanden. Samen hebben wij onderstaand gevarieerd en informeel programma opgesteld:

19.30 uur inloop TheaterCafe de Vijfzinnen Haarstraat 64

20.00 uur welkom

20.15 uur speeddates met raadsleden en wethouders van de organiserende afdelingen

20.30 uur entertainment verzorgd door John Anders

21.00 uur podium gesprek met Hamit Karakus, op zoek naar nieuwe Sociaal Democratische verbindingen.

21.30 uur entertainment verzorgd door John Anders afsluiting met hapje en drankje

22.30 uur einde

Hamit Karakus is voormalig wethouder van Rotterdam en sinds 2014 directeur van Platform 31.

Tussen de programma onderdelen door is er koffie, thee, een hapje en een drankje.

Heeft u een vervoersprobleem? Bel of mail dan naar onze voorzitter Frans de Munnik: 06- 45 57 14 84 of fransdemunnik@gmail.com

Graag tot ziens op 1 mei!

De raadsvergadering van maart begon met een druk vragenuurtje voor de raadsleden. Het leek wel alsof er geen telefoon en email meer bestaat. Een aantal vragen had met een telefoontje of mailtje kunnen worden afgedaan. Dus zaten het eerste uur vooral de toeschouwers zich daaraan te ergeren.

Het bespreekstuk van de avond was natuurlijk het Integraal beleid voor het Sociaal Domein, waarover u hier vorige week al de aankondiging kon lezen. Duidelijk is dat onze wethouder er met zijn ambtenaren een degelijk stuk werk van heeft gemaakt, waarvoor zij de nodige complimenten ontvingen. Er was brede overeenstemming om extra aandacht te besteden aan mensen die “bijzondere” zorg nodig hebben, die niet past binnen de gebruikelijke “budgetten”. Daarvoor moeten budgetten flexibel kunnen worden ingezet, ofwel met een ambtelijke term: ontschotting van diverse (zorg)budgetten. En er moet een zorgregisseur beschikbaar zijn wanneer de noodzakelijke zorg niet op de gebruikelijke manier kan worden geleverd: maatwerk dus.

Het exploitatietekort van Fluxus (de organisatie die de voormalige MULO in de Boerenstraat beheert) werd zonder veel discussie voor 2019 opgelost in afwachting van het nieuwe cultuurbeleid. Binnenkort gaan we dat zien !!

Tijdens de vergadering (op 4 april) over de plannen voor de Banneweg gingen de complimenten bijna raadsbreed naar wethouder Van der Geest. Zijn “Nulplus”-variant, waarin het noodzakelijk onderhoud wordt gecombineerd met een aantal maatregelen waar wij als PvdA op hebben aangedrongen, namelijk veilige oversteek voor fietsers en voetgangers, kreeg applaus. Omdat Gorcum Aktief en de SP bang zijn voor mogelijk sluipverkeer door Stalkaarsen, en de VVD misschien nog een motie wil indienen moet de gemeenteraad er op 25 april nog een besluit over nemen. Wij hebben de suggestie meegegeven om het oversteken over de Banneweg bij het Piazzacenter ook voor fietsers in twee richtingen mogelijk te maken.

Aansluitend werd door Berenschot het rapport over de centrumfunctie van Gorinchem toegelicht. De centrumvoorzieningen in Gorinchem bedienen ongeveer 120.000 inwoners in een veel groter gebied dan alleen onze stad. Dat gaat dan met name om onderwijs, werkgelegenheid en het ziekenhuis, maar ook over het winkel- en cultuuraanbod en het openbaar vervoer. Dat is geen nieuws, maar het is niet vanzelfsprekend dat wij daar ook altijd rekening mee houden. Gorinchem wordt mede daardoor vaak gezien als arrogant en hongerig: “de omgeving mag blij zijn dat wij er voor hen zijn”. Dat roept weerstand op en leidt tot problemen om te komen tot de gewenste goede “grenzenloze samenwerking”, die iedereen juist zo belangrijk vindt. Het gemeentebestuur van Gorinchem zal daar, samen met de omliggende gemeenten: Molenlanden, Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam, West-Betuwe, Altena en Zaltbommel, nieuwe wegen in moeten zoeken.