Het voorjaar is begonnen !

De raadsvergadering van maart begon met een druk vragenuurtje voor de raadsleden. Het leek wel alsof er geen telefoon en email meer bestaat. Een aantal vragen had met een telefoontje of mailtje kunnen worden afgedaan. Dus zaten het eerste uur vooral de toeschouwers zich daaraan te ergeren.

Het bespreekstuk van de avond was natuurlijk het Integraal beleid voor het Sociaal Domein, waarover u hier vorige week al de aankondiging kon lezen. Duidelijk is dat onze wethouder er met zijn ambtenaren een degelijk stuk werk van heeft gemaakt, waarvoor zij de nodige complimenten ontvingen. Er was brede overeenstemming om extra aandacht te besteden aan mensen die “bijzondere” zorg nodig hebben, die niet past binnen de gebruikelijke “budgetten”. Daarvoor moeten budgetten flexibel kunnen worden ingezet, ofwel met een ambtelijke term: ontschotting van diverse (zorg)budgetten. En er moet een zorgregisseur beschikbaar zijn wanneer de noodzakelijke zorg niet op de gebruikelijke manier kan worden geleverd: maatwerk dus.

Het exploitatietekort van Fluxus (de organisatie die de voormalige MULO in de Boerenstraat beheert) werd zonder veel discussie voor 2019 opgelost in afwachting van het nieuwe cultuurbeleid. Binnenkort gaan we dat zien !!

Tijdens de vergadering (op 4 april) over de plannen voor de Banneweg gingen de complimenten bijna raadsbreed naar wethouder Van der Geest. Zijn “Nulplus”-variant, waarin het noodzakelijk onderhoud wordt gecombineerd met een aantal maatregelen waar wij als PvdA op hebben aangedrongen, namelijk veilige oversteek voor fietsers en voetgangers, kreeg applaus. Omdat Gorcum Aktief en de SP bang zijn voor mogelijk sluipverkeer door Stalkaarsen, en de VVD misschien nog een motie wil indienen moet de gemeenteraad er op 25 april nog een besluit over nemen. Wij hebben de suggestie meegegeven om het oversteken over de Banneweg bij het Piazzacenter ook voor fietsers in twee richtingen mogelijk te maken.

Aansluitend werd door Berenschot het rapport over de centrumfunctie van Gorinchem toegelicht. De centrumvoorzieningen in Gorinchem bedienen ongeveer 120.000 inwoners in een veel groter gebied dan alleen onze stad. Dat gaat dan met name om onderwijs, werkgelegenheid en het ziekenhuis, maar ook over het winkel- en cultuuraanbod en het openbaar vervoer. Dat is geen nieuws, maar het is niet vanzelfsprekend dat wij daar ook altijd rekening mee houden. Gorinchem wordt mede daardoor vaak gezien als arrogant en hongerig: “de omgeving mag blij zijn dat wij er voor hen zijn”. Dat roept weerstand op en leidt tot problemen om te komen tot de gewenste goede “grenzenloze samenwerking”, die iedereen juist zo belangrijk vindt. Het gemeentebestuur van Gorinchem zal daar, samen met de omliggende gemeenten: Molenlanden, Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam, West-Betuwe, Altena en Zaltbommel, nieuwe wegen in moeten zoeken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *