In deze moeilijke tijden staat de PvdA-Gorcum klaar om mensen te helpen die het extra moeilijk hebben. Zo is er vorige week door een aantal vrijwilligers geholpen met het uitdelen van pakketten bij de voedselbank. En afgelopen weekend is er gebak bezorgd bij de ASVZ-cliënten en hun woonbegeleiders. Zij zitten noodgedwongen “opgesloten” in hun kamers en kunnen zelfs niet voor hun gebruikelijke weekendbezoek naar de eigen gezinnen of familie. De begeleiders draaien 24-uurs diensten en verdienen alleen daarom al onze extra aandacht als teken van onze grote waardering.

“vadertje” Frans belt rond

Ook onze oudere leden verdienen een beetje extra aandacht. Daarom pakte afdelingsvoorzitter Frans de Munnik de telefoon om onze senioren een hart onder de riem te steken. En om op deze manier na te gaan of er wellicht met inzet van onze vrijwilligers iets kan worden gedaan om verlichting te brengen in hun isolement. Gelukkig valt het mee met de acute problemen en worden de meesten al geholpen door familie, vrienden of buren. Al wordt er wel vaak aangegeven dat het veel geduld vergt om deze situatie uit te moeten zitten. Als u mensen kent die een klein beetje extra aandacht of hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken laat het ons dan even weten. Via het contactformulier op de PvdA-website of liever nog even via een telefoontje naar onze voorzitter. Op die manier kunnen we samen, met elkaar mensen helpen die dat nodig hebben in deze lastige periode.

In De Stad Gorinchem stond afgelopen week een bericht dat onze fractie zorgen baart: de krant die elke week het plaatselijke nieuws huis-aan-huis verspreidt heeft het erg moeilijk en dreigt te verdwijnen. Als PvdA-Gorcum maken wij ons zorgen over de onafhankelijke lokale berichtgeving. Wij vinden het noodzakelijk dat zelfstandige media hun berichten zonder overheidsbemoeienis kunnen publiceren. Zelfs als dat betekent dat er kritisch wordt geschreven over de formele gemeentelijke informatie in dezelfde media. Daarom vinden wij gemeentelijke (financiële) steun als basis voor het voortbestaan van De Stad Gorinchem onwenselijk. De uitdrukking: “Wie betaalt, bepaalt” geeft het risico aan van (bewust of onbewust) “overheidscensuur” op de berichtgeving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat elke Gorcumer de gemeentelijke berichtgeving “huis aan huis” kan ontvangen. De PvdA Gorcum wil als democratische partij graag het voortbestaan van De Stad Gorinchem mede stimuleren. Daarom plaatsen wij deze week een steunadvertentie in De Stad Gorinchem.

Frans en Bart bellen aan bij ASVZ

Zaterdagmorgen stonden we als PvdA-Gorcum voor de deur bij ASVZ aan de Laagdalemseweg in in HoogDalem.
Ons bezoek was vanzelfsprekend aangekondigd en we mochten alleen maar even in de hal komen voor een kort gesprek met aanwezige cliënten en begeleiders. Zij mogen vanwege de coronacrisis helemaal geen bezoek ontvangen en zijn helemaal afgesloten van de “gewone” buitenwereld. De cliënten mogen bovendien niet naar huis voor weekendbezoek en zitten dus dag in dag uit op hun eigen kamers.
De begeleiders draaien 24-uurs diensten en doen hun uiterste best om het voor iedereen gezellig te houden in deze lastige periode. Dubbel lastig, want niet iedereen begrijpt waarom deze volledige afzondering noodzakelijk is.
Om de cliënten een klein beetje op te vrolijken en om de begeleiders een hart onder de riem te steken hebben we als PvdA-Gorcum gebakjes bezorgd. Daarmee hebben we bovendien een plaatselijke ondernemer een klein beetje ondersteund om door deze lastige periode heen te komen.

Frans en Bart met gebakjes voor cliënten en begeleiders van ASVZ
PvdA-vrijwilligers Frans, Paulien en Evelien

Om te voorkomen dat de voedselbank Gorinchem moet sluiten vanwege het Covid-19 virus hebben 3 PvdA-ers samen met andere vrijwilligers de voedselbank geholpen met pakketten uitdelen. Ook PvdA wethouder Eelke Kraaijeveld was aanwezig via een facetime verbinding om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken en zijn betrokkenheid te laten zien. De RIVM richlijnen werden strikt nageleefd. Bezoekers konden hun tassen afgeven bij het eerste loket en bij de volgende deur de volle tassen ophalen.

Goed gevulde schappen

Er was voldoende handgel aanwezig en er werd strikt 1,5 meter afstand gehouden (behalve bij het snel maken van de foto’s). De vakken waren ondanks het hamsteren in de diverse supermarkten nog redelijk gevuld, de tassen werden door de vrijwilligers aangenomen en gevuld weer teruggegeven aan de bezoekers. Gelukkige mensen die pakketten kwamen halen, een blij team van enthousiaste vrijwilligers dat ze er konden zijn voor de mensen en zij voelden zich dan ook meer dan welkom.

Afdelingsvoorzitter Frans de Munnik keek na afloop min of meer tevreden terug op een geslaagde middag. Namens de PvdA Gorcum heeft Frans direct aangeboden om komende weken meer hulp te blijven leveren. Dat betekent dat wij ook komende weken vrijwilligers leveren voor de voedselbank en zo nodig ook transport hebben aangeboden.

Nu heel Nederland op slot is vanwege het Coronavirus spreekt de PvdA Gorcum zijn diepe bewondering uit voor al die mensen die nu onder moeilijke omstandigheden werk moeten doen dat voor de samenleving van vitaal belang is. Met name iedereen die in de zorg werkzaam is verdient onze extra waardering, maar ook iedereen die er mede door zijn of haar werkzaamheden voor zorgt dat wij onze boodschappen kunnen blijven doen, veilig over straat kunnen en worden geholpen als dat nodig is.
Door het hamsteren raken de winkelschappen snel leeg en hoewel deze opnieuw worden aangevuld komen de voedselbanken in de problemen. Hamsteren is écht onnodig en asociaal !!
De Gorcumse voedselbank heeft voorlopig nog geen problemen, maar als het zover zou komen dan biedt de PvdA Gorcum graag een helpende hand.

PvdA-Gorcum heeft een ombudsman

Ali Kocak, PvdA-ombudsman
bel: 06-21887164 of
email: ali@pvdagorcum.nl

Hoewel het kabinet aangeeft dat er ondersteuning wordt geboden waar dat nodig is, van kleine zelfstandige tot grote bedrijven, kunnen er altijd nog mensen zijn die in de problemen komen door de maatregelen rond het Coronavirus. De PvdA Gorcum heeft al sinds vele jaren een ombudsman: Ali Kocak.
Hij heeft in de afgelopen jaren veel mensen kunnen helpen met het oplossen van diverse problemen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met betalingsachterstand van de huur of dreigende afsluiting van gas, elektriciteit of water kan de ombudsman helpen om samen met u tot een passende oplossing te komen.
Maar ook in andere situaties kunnen we helpen bij dreigende problemen door samen naar oplossingen te zoeken. In diverse gevallen is ons gebleken dat er oplossingen mogelijk zijn die mensen zelf nog niet hadden bedacht.
Onze ombudsman helpt graag om passende oplossingen te vinden. Daarbij kan hij zo nodig rekenen op hulp van plaatselijke en landelijke politici.
Heeft u zelf problemen of kent u mensen met problemen die niet eenvoudig oplosbaar (b)lijken te zijn neem dan gerust contact op met Ali Kocak. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt ook na afhandeling niet bewaard. En het advies van de ombudsman is altijd kosteloos (gratis).

Kirsten van den Hul, lid Tweede Kamer

De PvdA organiseerde op 9 maart een onderwijsavond in het Forteslyceum. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul trapte af met een toepasselijk gedicht van Ida Gerhardt over het onderwijs. Daarna vervolgde Kirsten met een inspirerend verhaal over de waarde van het onderwijs op het gebied van emancipatie en gelijke kansen voor iedereen.
Uit haar bezoeken aan diverse scholen blijkt telkens weer dat daar nog een wereld te winnen is. Afkomst, opleiding en inkomen van je ouders en de omgeving waarin je opgroeit vormen nog altijd belangrijke factoren die bepalend zijn voor de kansen die je vervolgens in het onderwijs krijgt. En dat is uiteindelijk van grote invloed op je verdere werkzame en sociale leven. Naast voldoende gekwalificeerde docenten is ook goede huisvesting van groot belang voor goed onderwijs. Daarom moet er ook worden geïnvesteerd in goede huisvesting, zoals in Gorinchem gebeurt.
Jawel: Kirsten heeft zich goed voorbereid en toont dat ze weet wat er in Gorinchem speelt.

Kees van Willigen stelt dat we minder moeten praten en meer een vuist moeten maken: laat zien dat onderwijshuisvesting belangrijk is. Inspelen op meer duurzaamheidsmaatregelen.
Jack Oostrum merkt op dat de gemeente extra investeert op duurzaamheid, maar de rijksvergoeding is onvoldoende. Is er kans op een verhoging van de rijksbijdrage ?
Uit de zaal (technasium ?) komt de oproep dat samenwerken met bedrijven zou moeten worden gestimuleerd, dat levert input op om het onderwijs daarop beter te laten aansluiten.

Er valt nog genoeg te verbeteren

Kirsten: dit is allemaal zeer herkenbaar en er is nog veel te verbeteren. Zo krijgen scholen die meer leerlingen met rugzakjes opvangen vaak een “negatiever” oordeel van de inspectie en worden dus gestraft voor hun extra inspanningen. De rijksvergoeding is niet ingesteld op de regionale functie van het (voortgezet) onderwijs in Gorinchem. Zij juicht de samenwerking met bedrijven zeker toe. Dat kan ook leiden tot aanschaf van duurdere moderne apparatuur.

Vanuit de zaal komt de aanvulling dat technische talentgroepen “op maat” ook vragen van de leerlingen meenemen naar de bedrijven. Dat helpt om passende stageplaatsen in te vullen.
Ashraf Hachhouch vraagt of “verheffing” (de leerlingen op niveau ontwikkelen) in de praktijk wel kan lukken ?

Prachtig dat Gorinchem al een IKC heeft

Kirsten van den Hul: in veel gemeenten blijkt dat erg moeilijk; daar blijft het Integraal KindCentrum beperkt als “een leuk Haags idee, maar niet bij ons”. Veel regels worden als erg lastig ervaren, zoals BTW-plicht, behoefte aan verschillende competenties, subsidies aanvragen, enzovoort.
Conclusie van Kirsten van den Hul: het is prachtig dat in Gorinchem al wel sprake is van het Integraal KindCentrum.

wethouder Ro van Doesburg

Ro van Doesburg sluit aan met en bevlogen verhaal over doorlopend leren, innovatie, samenwerking met bedrijfsleven, maar vooral ook samenwerking binnen het onderwijs. Zeker in het kader van passend en speciaal onderwijs is samenwerking van groot belang. Juist om voor iedereen gelijke kansen te bieden is een “aanpak op maat” noodzakelijk.
Ro van Doesburg stelt aan Kirsten van den Hul voor om onze regio aan te dragen als innovatieregio voor een “Haags experiment”.

Tanja van Nes van de PO-raad (organisatie van werkgevers in het primair onderwijs) bevestigt het belang van goede huisvesting voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij een slecht binnenklimaat kunnen leerlingen zich niet goed concentreren tijdens de lessen. Dat gaat dan om de juiste temperatuur en voldoende frisse lucht. Een paar graden temperatuurverschil of teveel CO2 leiden tot slechte resultaten. Onderwijsgebouwen zijn gemiddeld 40 jaar oud en worden pas na 69 jaar vervangen. 20% van de gebouwen staat “leeg” terwijl een andere invulling met partners bv om een IKC te vormen mogelijk is. Bovendien is er sprake van een forse overschrijding van energielasten: het gemiddelde energielabel is E.

Tanja van Nes (PO-raad)

Het systeem van bekostiging staat ter discussie: via een wetswijziging worden gemeente en onderwijsbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor de bekostiging van de huisvesting, waar dat nu nog gesplitst is: nieuwbouw, uitbreiding en renovatie (bij de gemeente) en  instandhouding (bij het schoolbestuur). Ook krijgt het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) een meer formele status dan nu: meer een planning voor de korte (4 jaar) en doorkijk naar de langere (5-16 jaar) termijn. Tanja van Nes wijst ook op de voorbeeldfunctie van energieneutraal bouwen voor de stad en de wijk, en om op deze manier via de kinderen ook de ouders meer bewust te maken.

Bij de aansluitende paneldiscussie schuift ook Bert-Jan Kolmer (bestuurder van OVO) aan tafel. Op de vraag hoe gemeenten met de huidige financiering omgaan geeft Ro van Doesburg aan dat er nu al in het kader van het IHP samen met het onderwijsveld wordt opgetrokken. Daarbij gelden uiteraard voorschriften, maar ook flexibiliteit om er samen uit te komen.

Tanja van Nes geeft aan dat gemeenten soms ruimte zoeken in de afschrijvingstermijnen: de vraag is of nu wel verstandig is. Gebouwen dreigen daardoor “later” te worden vervangen.
Kees van Willigen merkt op dat het VO veel meer regionaal is dan het (lokale) PO: misschien is het verstandig om beheer en financiering van het PO en VO te scheiden ? Dat lijkt Tanja van Nes een goed argument, maar Bert-Jan Kolmer heeft niet de indruk dat het PO is achtergesteld. Een knip in het IHP zou misschien wel verstandig kunnen zijn.

Ali Kocak vraagt of de renovatiemogelijkheid na wetswijziging meer kansen biedt. Bert-Jan Kolmer antwoordt dat daar al op vooruitgelopen wordt in het IHP, maar het lost vooralsnog niet de financieringsproblematiek op.

Frank Duijnhouwer, die voor de paneldiscussie als moderator optreedt, vraagt of het in het onderwijs merkbaar is dat de kloof of tweedeling (door afkomst) steeds groter wordt. Bert-Jan Kolmer geeft aan dat dat een al langer vaststaand feit is, dus of het nu groter of kleiner wordt is lastig te meten. Bestrijding daarvan vraagt voortdurende aandacht, onder andere door een doorgaande onderwijslijn (per leerling) te bewaken.

Ashraf Hachhouch wijst op een pilot met een brede brugklasbonus in Amsterdam en vraagt zich hardop af of dat nu goed is of juist niet ?
Bert-Jan Kolmer: ouders willen vaak al vroeg een richting zien en die herken je in die brede brugklassen nu juist niet.

Marieke vd Berg (technasium) geeft aan dat er op het gebied van VMBO-samenwerking ambitie genoeg is, tenminste er wordt aan tafel veel over gesproken: waar blijft de aktie ?
Ro van Doesburg merkt op dat hoe dan ook in september 2023 de deuren van het innovatiecentrum open gaan ! Dat is een harde voorwaarde in het kader van de RegioDeal.

Tenslotte wordt vanuit de zaal door diverse aanwezigen aangegeven dat het toch vooral om de leerlingen moet gaan en niet alleen over het geld en de stenen. Dat wordt dan ook zeker beaamd door het panel, al zijn geld en stenen wel heel belangrijke randvoorwaarden.

Een mooie conclusie van een door alle aanwezigen als zeer zinvol beoordeelde avond. Daarvoor onze hartelijke dank aan Kirsten, Tanja, Ro, BertJan, Frans, Ali en medewerkers van het Forteslyceum.


PvdA Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul, wethouder Ro van Doesburg en huisvestingsspecialist Tanja van Es van de PO-raad presenteren op maandag 9 maart ’s avonds hun ideeën over innovatie in het onderwijs. Dat zal met name gaan over onderwijshuisvesting, maar juist in deze tijd van discussie over onderwijssalarissen en andere mogelijkheden om voldoende onderwijspersoneel te behouden zal het zeker niet daartoe beperkt blijven.
De avond begint om 20.00 uur en bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur bij het Fortes lyceum aan de Wijdschildlaan 4 te Gorinchem. In verband met koffie en (fris)drank graag even aanmelden via fransdemunnik@gmail.com.