Artikelen door Jack oostrum

Motie van wantrouwen genegeerd

Informatie via de Wet Openbare Overheid (WOO) Als fractie van de Partij van de Arbeid kijken wij met veel ongeloof terug op de afgelopen week. Deze week werd namelijk duidelijk door middel van een WOO-verzoek – verricht door een oplettende inwoner – dat wethouder Attie Mager niet één keer maar liefst twee (!) keer de […]

Antidiscriminatie-beleid, of niet…??

Motie van PvdA en D66 Donderdagavond diende ons raadslid Paulien de Groot samen met D66 een motie in over antidiscriminatie-beleid. In deze motie riepen de twee partijen op om gehoor te geven aan de oproep van de minister van Binnenlandse Zaken om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen. Een simpele oproep aan het college, maar wel heel belangrijk. […]

Energiearmoede in Gorinchem

Het jaar 2022 staat bekend als het jaar waar alles duurder werd, en steeds meer mensen te maken krijgen met armoede. En dat laatste baart ons als de PvdA grote zorgen. Deze crisis – en dan met name de energiecrisis – raakt niet alleen de mensen met een laag inkomen, maar ook mensen met een […]

Het is veel te lang stil gebleven op de website!

Door drukke (andere) bezigheden van de redactie is het veel te lang stil gebleven op onze website, waarvoor onze excuses. Vanaf vandaag gaan we de website weer bijhouden en we beginnen met een bijdrage van Paulien de Groot over energiearmoede. Reacties en vragen kunnen worden ingediend via ons contactformulier en worden persoonlijk beantwoord.

Raadsvergadering en bericht van de coalitie

Bij aanvang van de raadsvergadering van donderdag 23 juni kreeg de formateur Piet Sleeking de gelegenheid om een toelichting te geven op de stand van zaken in de vorming van een nieuwe coalitie voor de periode 2022-2026. Zijn eerder toegezonden tussenbericht gaf aan dat er door de coalitiepartijen naar wordt gestreefd om op 7 juli […]

Wat een gedoe!

De informateurs waren duidelijk in hun advies: vorm een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en Partij van de Arbeid en zoek daar twee partners bij. In bijna alle gevallen werd gesproken over ‘een motorblok’ of ‘een lokale lijn plus’ waarin een coalitierol is toegedicht aan genoemde partijen. Over de andere twee plekken van de beoogde […]

Het advies van de informateurs is duidelijk

Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de installatie van alle gemeenteraadsleden zijn door de gemeenteraad op voorstel van Stadsbelang twee informateurs aangesteld. De heren Bert Blase en Wilfred Schultink zijn direct aan het werk gegaan en hebben met elke partij een verkennend gesprek gevoerd. Van die gesprekken zijn verslagen gemaakt en daarop hebben […]

De verkiezingsuitslag is definitief

De PvdA Gorcum behoudt drie zetels ondanks de winst van bijna 400 stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en zelfs 700 stemmen ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er is sprake van een duidelijke groei in draagvlak voor de Partij van de Arbeid en die heeft geleid tot drie […]

Voorlopige uitslag verkiezingen

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend (zie foto). Stadsbelang (2532 stemmen) blijft de grootste partij, gevolgd door Democraten Gorinchem (2193 stemmen). De Partij van de Arbeid schuift de VVD voorbij en is daarmee de grootste van de landelijke partijen: PvdA (1949), VVD (1822), CU en SGP (1510), D66 (1402), CDA (1063) en SP […]

De verkiezingscampagne is afgerond

Met de verkiezingsmarkt van afgelopen zaterdag zijn de campagnes van (bijna) alle Gorcumse partijen afgesloten. De PvdAGorcum heeft daarna nog een rondje gemaakt langs de openbare plakborden om waar nodig onze posters (opnieuw) te tonen. Wij hebben daarbij de andere partijen -waar mogelijk- zichtbaar gelaten. Vervolgens hebben we maandag nog gesprekken gevoerd met marktbezoekers en […]