Artikelen door Jack oostrum

Zondagbrief van Frans Timmermans

Beste lezer, Europa definitief op het pad richting een duurzame toekomst zetten, voor een schoner milieu, de gezondheid van ons allemaal, en de bescherming van onze planeet, ook voor degenen die na ons komen. En we moeten iedereen daarbij meenemen. Dat is in de kern de opdracht van de Green Deal, waarvoor ik in de […]

Woon- en Transformatievisie

De raadsvergadering van 26 september stond helemaal in het teken van de nieuwe Woon- en Transformatievisie: hoe gaan we zorgen dat iedereen goed kan wonen in Gorinchem. Het was te verwachten dat dit onderwerp nog wel wat gespreksstof zou opleveren, maar dat daarover – na een uitvoerige B&A-sessie – nóg een hele avond zou moeten […]

Evaluatie Jongerenwerk, Energietransitie en een nieuwe visie op Mobiliteit

Op 19 september werd door de gemeenteraadsleden in parallelsessies gesproken over genoemde onderwerpen én over de Arkelsedijk (“JéWé”). Dat laatste bespreken we in een volgend verslag op deze website. De evaluatie van het jongerenwerk betrof met name de overdracht van het jongerenwerk begin 2019 van The Mall naar de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland […]

De vakantie is voorbij

Afgelopen weken heeft uw redacteur wat moeite gehad om op te starten, maar onze fractie en zeker ook onze wethouder Eelke Kraaijeveld hebben niet stilgezeten. Om met de laatste te beginnen: de gemeenteraad kreeg een paar positieve berichten over het preventiebeleid schulden en voortzetten van dienstverlening door het Bureau Sociaal Raadslieden. Het preventiebeleid schulden heeft […]

Halverwege de vakantieperiode

Natuurlijk is de vakantie een periode om even gas terug te nemen, maar dat wil niet zeggen dat de PvdA Gorcum helemaal afwezig is. Via de moderne media en natuurlijk ook de (digitale) dagelijkse krant lezen we wat er gaande is, zowel landelijk als in stad en regio. En wij hebben ook genoeg partijgenoten en […]

Perspectiefnota 2020-2023

Het was een (in)spannende vergadering op donderdag 4 juli van 15.00 tot bijna 23.00 uur, onderbroken door een pauze van 17.15 tot 18.30 uur voor een maaltijd en kort fractieoverleg. Onze ALGEMENE BESCHOUWINGEN hebben we gebaseerd op de nieuwe geest van positivisme die wij in de stad overal lijken te proeven. Er heerst een geest […]

Het is een drukke periode

Met de naderende vakantieperiode voor ons is het de afgelopen weken en ook de komende week nog erg druk in politiek Gorinchem. Met excuses voor de vertraagde berichtgeving kijken we nog even terug op een geslaagde Algemene LedenVergadering. De PvdA-fractie en de wethouder hebben verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden over het eerste jaar in […]

Algemene ledenvergadering 17 juni 2019

De PvdA afdeling Gorinchem houdt op 17 juni a.s. de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt gehouden in buurthuis De Bogerd aan de Willem de Vries Robbéweg 100 (in de Lingewijk). Leden en overige belangstellenden zijn vanaf 19.30uur welkom. Niet-leden hebben geen stemrecht maar hun mening wordt zeker meegewogen bij de niet uitsluitend aan […]

De uitslag is prachtig !

Als resultaat van deze Europese verkiezingen is Gorinchem weer een van de rode bolwerken in Nederland. Een positie die de PvdA Gorcum komende jaren graag wil vasthouden. Daarvoor blijft onze gemeenteraadsfractie zich dan ook zeker inzetten.