Antidiscriminatie-beleid, of niet…??

Motie van PvdA en D66
Donderdagavond diende ons raadslid Paulien de Groot samen met D66 een motie in over antidiscriminatie-beleid. In deze motie riepen de twee partijen op om gehoor te geven aan de oproep van de minister van Binnenlandse Zaken om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen. Een simpele oproep aan het college, maar wel heel belangrijk.

Waarom zo’n motie
Helaas heeft één op de vijf Gorcummers te maken met discriminatie, dit zijn grofweg 8000 (!) inwoners. Wat de Partij van de Arbeid betreft, veel te veel. Hoewel de gemeente in 2018 emancipatie- en diversiteitsbeleid heeft vastgesteld, is het aantal inwoners die discriminatie ervaart niet vermindert. De focus van dit beleid ligt met name op het voorkomen van discriminatie door middel van educatie en het fungeren als voorbeeldfunctie, terwijl het nodig is om de gevolgen van discriminatie te verminderen en dit écht te bestrijden. Die oproep doet de minister, en met haar handreiking geeft zij praktische tips en adviezen over een gemeente dit kan oppakken.

Stad van tolerantie
Laat er geen misverstand over bestaan dat wij in Gorinchem niets doen. Wij zijn een Stad van Tolerantie, een Regenboogstad en we ondernemen actie. Maar, als maar liefst één op de vijf discriminatie blijft ervaren, moeten wij meer doen. Deze groep verdient – net als ieder ander – een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf mag én kan zijn. Het huidige beleid blijkt niet toereikend genoeg, want de groep die discriminatie ervaart, blijft even groot. We hebben aanvullend beleid nodig zodat ook deze groep uiteindelijk minder te maken gaat krijgen met discriminatie. Wat ons betreft kan dat niet zo snel mogelijk gebeuren, want iedere Gorcummer die discriminatie, op basis van gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, geloofsovertuiging of een handicap, ervaart is er één te veel.

Discriminatie moeten we aanpakken
Toch besloot de meerderheid in de gemeenteraad dat antidiscriminatiebeleid niet nodig is “want we hebben al beleid, en deze wordt volgend jaar geactualiseerd”. Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er nog een veel te grote groep nog steeds in aanraking komt met discriminatie. In de handreiking van de minister staan wel meer dan 20 actiepunten die de gemeente kan overnemen om discriminatie effectiever te bestrijden. Overbodig, aldus de wethouder en de coalitie. Jammer, want wat goed gaat moeten we vooral blijven voortzetten, maar wat fout gaat moeten wij aanpassen. De handreiking was daar een goed middel voor. Inzetten op antidiscriminatiebeleid is er één van de lange adem, want hiermee wordt niet gelijk alles opgelost. Maar als het kan, moeten we zo snel mogelijk acties ondernemen om discriminatie tegen te gaan. Haat moet stoppen. Maar helaas, die één op de vijf Gorcummers moeten toch wat meer geduld hebben, “want we hebben al beleid”. Onbegrijpelijk.

De Partij van de Arbeid zal zich in ieder geval altijd in blijven zetten voor een stad waar iedereen gelijk is, wij willen niet wachten, wij willen aanpakken. Niet voor niets is discriminatie in het eerste artikel van de grondwet verboden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *