Raadsvergadering en bericht van de coalitie

Bij aanvang van de raadsvergadering van donderdag 23 juni kreeg de formateur Piet Sleeking de gelegenheid om een toelichting te geven op de stand van zaken in de vorming van een nieuwe coalitie voor de periode 2022-2026.
Zijn eerder toegezonden tussenbericht gaf aan dat er door de coalitiepartijen naar wordt gestreefd om op 7 juli het coalitieprogramma te presenteren, waarna in diezelfde raadsvergadering de wethouders kunnen worden benoemd. Onze fractievoorzitter Jack Oostrum wees de formateur op de geldende afspraak om tijdig voor de raadsvergadering de stukken aan te leveren zodat daarover ook op een zinvolle manier kan worden gesproken. Dat lijkt zeker bij een nieuw coalitieprogramma aan de orde omdat dat de basis is voor een nieuw college en dus ook zeer relevant voor de te benoemen wethouders. De formateur gaf aan dat het niet eerder dan na het weekend van 2 en 3 juli mogelijk is om een coalitieprogramma aan te leveren. Daar kunnen partijen dan hun eerste reactie op geven in de raadsvergadering van 7 juli. Na de vakantieperiode kan dan een proces worden afgesproken om als gemeenteraad, en waarschijnlijk ook vanuit de stad, inbreng te leveren om het programma te completeren. Het lijkt erop dat Stadsbelang, VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP er nog niet helemaal uit zijn, maar intussen wel vóór het zomerreces hun wethouders willen benoemen. Wij wachten eerst nog even het coalitieprogramma af.

Een tweede pittig onderwerp was aan de orde in het vragenuurtje. Naar aanleiding van de krantenberichten over het niet doorgaan van het Zomerfeest op de Varkenmarkt vroeg Pierre Schefferlie, mede namens andere partijen, waar het was misgegaan bij het (niet) verlenen van de vergunning. De burgemeester gaf aan evenzeer verrast te zijn door het bericht in de krant, waarin de organisatie spreekt van het niet-verlenen van de vergunning. Zij gaf aan dat er regelmatig contact is geweest over de mogelijkheden om het feest veilig en succesvol te laten verlopen. Vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie om na afloop alles in goede banen te begeleiden is er gesproken over mogelijkheden om feestgangers na afloop langer in de horeca op te vangen. De belangrijkste beperking is dat er na middernacht buiten geen alcohol meer mag worden geschonken en dat scheelt een flinke slok inkomsten. “Als dat het probleem is moeten we als gemeente nadenken om daarvoor een oplossing te zoeken”, zei Schefferlie.
De burgemeester gaat in overleg met de organisatie om te kijken hoe het Zomerfeest op de Varkenmarkt alsnog kan doorgaan.

Bij het vaststellen van de Jaarstukken over 2021 werd raadsbreed geconstateerd dat er in 2021 ondanks de coronabeperkingen toch nog veel werk is geleverd door het college en de ambtenaren. Complimenten dus voor het geleverde werk en er ligt een goede inhoudelijke en financiële basis voor de komende periode. In afwachting van het nieuwe college kan de gemeenteraad zich 5 juli buigen over een beleidsarme perspectiefnota (PPN).

In die PPN wordt een voorzet gedaan om een aantal werkzaamheden die in het afgelopen jaar niet door konden gaan alsnog in uitvoering te nemen. Die budgetten schuiven door naar 2023. Ook wordt een voorzet gedaan om een aantal extra uitgaven voor het onderwijs vanwege gestegen bouwkosten alvast op te nemen voor 2023 en verder. Ook wordt voorgesteld om budget te reserveren voor een gedenkplaats voor de Gorcumse Martelaren. Dat is het resultaat van een initiatief vanuit de stad voor herplaatsing van de ramen uit de kerk aan de Haarstraat.
De bespreking van de Perspectiefnota vindt plaats in de raadsvergadering op 5 juli vanaf 20.00uur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *