Het advies van de informateurs is duidelijk

Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de installatie van alle gemeenteraadsleden zijn door de gemeenteraad op voorstel van Stadsbelang twee informateurs aangesteld. De heren Bert Blase en Wilfred Schultink zijn direct aan het werk gegaan en hebben met elke partij een verkennend gesprek gevoerd. Van die gesprekken zijn verslagen gemaakt en daarop hebben de informateurs een duidelijk advies geformuleerd.

De heer Blase kennen we nog als waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam (en later ook in Vlaardingen en daarna in Heerhugowaard) en de heer Schultink is concernmanager en loco-secretaris in de gemeente Zwijndrecht en woont in Gorinchem. Beide kennen de regio en de gemeentelijke organisatie en hebben ervaring met politieke verhoudingen in verschillende gemeenten. Kortom ruimschoots relevante ervaringen.

Het advies van de informateurs geeft aan dat moet worden uitgegaan van “een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en PvdA” aan te vullen met twee andere partijen, waarbij de combinatie CDA en D66 het meest voor de hand ligt. Deze wordt namelijk door alle drie de partijen als voorkeur genoemd. Eventueel zou ook met CDA en VVD of VVD en D66 een coalitie kunnen worden gevormd, waarbij elk van die combinaties eigen voor- en nadelen kent. En deze combinatie hebben niet de voorkeur van alle drie partijen in het motorblok.
Voor ons als PvdA geldt dat een combinatie met D66 de voorkeur heeft omdat deze partij programmatisch het dichtst bij de PvdA staat. Terwijl een combinatie met de VVD inhoudelijk juist het verst van de PvdA af staat.

Tijdens het raadsdebat over het advies van de informateurs bracht Stadsbelang toch de varianten met de VVD ter tafel met de bedoeling om deze parallel aan de voorgestelde variant te verkennen. Zowel Democraten Gorinchem als de PvdA vonden dit te ver gaan, gezien het duidelijke advies van de informateurs. Maar beide partijen waren bereid om een extra verkennend gesprek met D66 en VVD in te lassen. Na een schorsing kwamen partijen tot de conclusie dat die gesprekken komende week plaatsvinden. Daarna zal duidelijk moeten zijn welke beoogde coalitie de voorkeur heeft van “het motorblok”. Dat motorblok werd overigens op voorstel van Democraten Gorinchem en PvdA aangevuld met het CDA. Er lijkt dus vooralsnog sprake van een beoogde coalitie van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CDA en D66. Of wordt het tóch een coalitie met de VVD?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *