Wat een gedoe!

De informateurs waren duidelijk in hun advies: vorm een motorblok van Stadsbelang, Democraten Gorinchem en Partij van de Arbeid en zoek daar twee partners bij. In bijna alle gevallen werd gesproken over ‘een motorblok’ of ‘een lokale lijn plus’ waarin een coalitierol is toegedicht aan genoemde partijen. Over de andere twee plekken van de beoogde coalitie werd verschillend gedacht. Met name werden CDA, VVD en D66 als kandidaten genoemd. Tijdens het duidingsdebat in de “informele” vergadering van de gemeenteraad werden afspraken gemaakt over het vervolgproces: Stadsbelang zou afzonderlijk in gesprek gaan met VVD en D66 om vervolgens met Democraten Gorinchem, PvdA en CDA een voorkeur voor een van beide partijen te bepalen. Maar dat is tóch even iets anders gelopen!

Of de eerste twee gesprekken nog hebben plaatsgevonden? Wij denken van wel. Maar daarna werd de lijsttrekkers van Democraten Gorinchem, PvdA en CDA te kennen gegeven dat het gesprek om een voorkeur te bepalen voor VVD of D66 door Stadsbelang werd afgezegd. Tijdens de telefoongesprekken werd geen andere verklaring gegeven dan dat Stadsbelang had besloten om een andere koers te varen dan het advies van de informateurs te volgen. Daarmee werd voorbijgegaan aan alle eerder gemaakte afspraken, zowel voorafgaand aan de verkiezingen als in het duidingsdebat, om een open en transparant proces te volgen.

Nadat eerder een persbericht was verschenen over coalitievorming door Stadsbelang met VVD, CU-SGP, Gorcum Actief en SP, werd tijdens de “informele” vervolgvergadering na de raadsvergadering van 21 april door Stadsbelang gemeld dat een formateur was benaderd. Deze gesprekken leidden al snel tot een persbericht waarin de kandidaat-wethouders van genoemde partijen werden voorgesteld. Dat leek erg snel, omdat er nog geen enkele vorm van een coalitieprogramma in de maak kon zijn. De formateur zou de daaropvolgende week gesprekken aangaan met de overige partijen: Democraten Gorinchem, PvdA, D66 en CDA. Inmiddels kondigde de lijsttrekker van Gorcum Actief haar terugtreden uit de gemeenteraad aan wegens aanstaande benoeming van haar echtgenoot tot wethouder.

Afgelopen week volgden de gesprekken van de formateur met CDA, D66, PvdA en Democraten Gorinchem. Uiteraard vroegen wij naar de stand van zaken betreffende de coalitievorming en een mogelijk coalitieprogramma. Door het ontbreken van communicatie groeit immers een geruchtenstroom snel aan: is er sprake van onenigheid tussen beoogde coalitiepartijen? Klopt het dat andere partijen zijn benaderd om toe te treden? Moet er dan door een eerder beoogde coalitiepartij, Gorcum Actief of SP, daarvoor plaats worden gemaakt? Of staan beide genoemde partijen ter discussie? GERUCHTEN!?

Conclusie: we zijn bijna tien weken onderweg na de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en er ligt nog geen eerste voorzet om te komen tot een programma voor de gemeenteraad. Daar moet nu zo snel mogelijk verandering in komen, bijvoorbeeld door het voortouw in handen te geven van de tweede partij: Democraten Gorinchem. Dat zullen wij dan ook zeker voorstellen bij de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken. Wat ons betreft gebeurt dat in een openbare raadsvergadering zodat alle inwoners kunnen volgen hoe het verder gaat met de coalitievorming en hoe partijen met de op hen uitgebrachte stemmen omgaan.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een goed stadsbestuur komt dat kan doorbouwen op de stevige basis die in de afgelopen raadsperiode mede door onze inzet is gelegd. Wij staan dan ook klaar om die verantwoordelijkheid samen met andere partijen op ons te nemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *