Laatste Raadsvergadering van deze periode.

8 maart 2018; de laatste raadsvergadering van een memorabele periode.

Internationale vrouwendag, op initiatief van Everdien Hamann van Gorcum Aktief hebben alle vrouwen van de gemeenteraad een statement gemaakt over vrouwen en vrouwenrechten. De vrouwen in de gemeenteraad van Gorinchem willen zich inzetten voor gelijkheid en ontwikkeling van meisjes en vrouwen.

Verder werd het raadsvoorstel “Evaluatie Buurthuizen en Brede Scholen” besproken. Het raadsvoorstel hebben wij ondersteund nadat wij twee amendementen hebben gesteund. Het eerste amendement om ervoor te zorgen dat er niet nog een onderzoek wordt gedaan. De PvdA vindt dat de opbouwwerker in de buurthuizen en brede scholen gewoon aan de slag moet kunnen gaan. Het tweede amendement ging over het open laten van de invulling van de opbouwwerker na een evaluatie, dit hebben wij gesteund omdat wij de volgende raad niet met een te krap budget op willen zadelen. De PvdA Gorcum wil meer en uitgebreider opbouwwerk in de toekomst als dit uit de evaluatie blijkt. Door het raadsvoorstel op deze manier aan te passen, is die mogelijkheid voor de nieuwe raad na de verkiezingen open gehouden. Het hierdoor gewijzigde voorstel is, door bijna alle fracties aangenomen.

Het laatste onderwerp op de raad ging over de Visie Go2032. Via deze weg willen wij alle ambassadeurs, ondernemers, vrijwilligers maar bovenal de betrokken ambtenaren bedanken voor dit mooie proces. Dit is een duidelijk voorbeeld hoe de gemeente Gorinchem luistert naar haar burgers en ook gebruik maakt van hun ideeën en aanbevelingen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *