De vakantie is voorbij

Feestelijke (her)opening van wijkpark “het Haagje”

Afgelopen weken heeft uw redacteur wat moeite gehad om op te starten, maar onze fractie en zeker ook onze wethouder Eelke Kraaijeveld hebben niet stilgezeten. Om met de laatste te beginnen: de gemeenteraad kreeg een paar positieve berichten over het preventiebeleid schulden en voortzetten van dienstverlening door het Bureau Sociaal Raadslieden.

Het preventiebeleid schulden heeft als doel om het aantal mensen met betalingsachterstand op het gebied van huur, zorgverzekeringen en energielasten te doen afnemen. Samen met Avres en Poort6 krijgt de gemeente steeds meer mensen in beeld met problematische schulden en die worden dan ook eerder en zo snel mogelijk begeleid om de achterstanden weg te werken en om verdere schulden te voorkomen. Dit project wordt in de komende twee en half jaar uitgevoerd door het sociaal team, Avres en Poort6, samen met andere partijen die zo nodig worden ingeschakeld.

Afgelopen half jaar is in opdracht van de gemeente een pilot gestart met een bureau sociaal raadslieden door Vivenz. De dienstverlening is gratis en de resultaten zijn zodanig positief – diverse mensen die gebruik hebben gemaakt van het bureau bleken recht te hebben op toeslagen of andere voorzieningen – dat is besloten om het project structureel voort te zetten. Er kan bij het bureau ook gratis advies worden ingewonnen over zaken als huurbescherming, arbeidsrecht, toeslagen en andere voorzieningen.

De fractie is intussen bezig met de voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week donderdag (26 september) met name op de Woon- en Transformatievisie. Een prima visie van “ons” college met grote ambities op het gebied van Wonen en Transformatie (ofwel: Stedelijke Vernieuwing).
Omdat er wat meer concrete stappen moeten worden ondernomen op het gebied van woongelegenheid voor met name jongeren wordt samen met onder andere Democraten Gorinchem een motie voorbereid. Ook vindt de PvdA dat er meer aandacht nodig is voor “natuurinclusief bouwen”. Dat wil zeggen dat we meer rekening willen houden met ruimte voor planten- en dierenleven in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld de huismus en de bijen. Ook hiervoor willen wij samen met andere partijen een motie indienen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *