Cultuurvisie en het voortbestaan van De Nieuwe Doelen

Afgelopen donderdagavond was het een drukte van belang in het stadhuis. Daarover werd in de lokale pers voldoende geschreven, dus dat hoef ik hier niet te herhalen. De belangstelling was vooral gericht op het meedoen in de discussie over de ambities voor cultuur in Gorinchem en op het belang van het behoud van een grote zaal in Gorinchem: De Nieuwe Doelen of zoals het gebouw afgelopen jaren was omgedoopt: De VijfZinnen.

De avond begon met een inspirerend filmpje waarin wethouder Dick van Zanten ons meenam langs een aantal culturele hoogtepunten. Gevolgd door een korte presentatie, waarna vragen vanuit de zaal werden beantwoord.


Er is afgelopen jaren (hoe lang loopt dit proces inmiddels: sinds 2012) veel gepraat, ook veel ingesproken op verschillende fronten. Niet alleen over cultuurbeleid op zich of over het voortbestaan van de Nieuwe Doelen, maar ook in breder verband: Go2032, het Gorcums Akkoord (coalitieprogramma), het Cultureel Overleg Gorinchem. Dit heeft geleid tot de (nieuwe) ambities op cultuurgebied die vanavond met elkaar konden worden besproken.

De culturele ambities werden besproken aan een viertal tafels: cultuuraanbod (culturele activiteiten en evenementen), cultuureducatie en participatie, cultureel erfgoed en de Nieuwe Doelen.
Er was volop ruimte voor alle aanwezigen om aan de vier tafels hun eigen mening en suggesties in te brengen. Dat gebeurde dan ook, waarbij met name de carnavalsverenigingen om aandacht vroegen voor hun belangen: een carnavalsviering in de Nieuwe Doelen, zoals eerder succesvol gelukt is. Helaas werd niet duidelijk waarom dat in 2020 niet mogelijk is, maar de wethouder zoekt in overleg met de verenigingen naar een goede oplossing.
Wat ons betreft zou het de moeite waard zijn om toch nog eens te kijken of er vooruitlopend op de openstelling van april tot juli geen mogelijkheid is om in de Nieuwe Doelen een mooie carnavalsviering te (laten) organiseren.

Overigens werd aan de tafel met het cultuuraanbod vooral gesproken over het zoeken van verbinding tussen diverse activiteiten en evenementen en over een betere afstemming daarvan. Dit wordt een belangrijke taak voor de gemeentelijke evenementencoördinator en voor “Gorcum Inspireert”.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *