Duurzame investeringen en het Mobiliteitsplan 2020-2040

De subsidieverordening groene daken blijkt toch meer discussie op te roepen dan wij hadden verwacht. Zeker na de aanpassing waardoor ook verenigingen daarvan gebruik kunnen maken vinden wij dat het een hamerstuk had kunnen zijn. De discussie spitst zich vervolgens toe op kleinere daken dan 10 m2. Ofwel om toch ook een subsidie te verstrekken voor een dak van bijvoorbeeld 3m2 of 9,5m2. Bij elke subsidieverstrekking worden administratieve uren (dus kosten) gemaakt, die relatief zwaar meewegen bij kleine subsidies, zodat daar terecht een drempel van 10m2 (ofwel € 250,-) wordt voorgesteld. Jammer dat zo’n positief initiatief van het college niet gewoon kan worden omarmd.

Bij de stimuleringsregeling voor duurzame investeringen konden wij ten minste nog wel begrip opbrengen voor de oproep om te bezien of er ook voor kleinere verenigingen van eigenaren (VVE) mogelijkheden kunnen komen. Die kleinere VVE gunnen wij natuurlijk ook goede mogelijkheden om renteloos geld te lenen voor duurzame investeringen. Hier wreekt zich dat de gemeente gebruik maakt van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (de SVn) dat dit geld (het Nationaal Energiebespaarfonds) beheert en dat ook de voorwaarden voor deze lening heeft vastgesteld.
De SVn controleert vooraf of de VVE voldoet aan alle voorwaarden en neemt daarmee de gemeenten een hoop werk en risico uit handen. Een van de voorwaarden is dat de VVE ten minste tien leden moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de Energiebespaarlening. Als de gemeente dat ook voor kleinere VVE wil toestaan is er dus sprake van een hoop extra werk (dus ook kosten) en risico voor de gemeente en er kan desondanks toch geen gebruik worden gemaakt van dit Nationaal Energiebespaarfonds.

De presentatie is helaas niet beschikbaar voor publicatie.

Een eerste sessie om mogelijke maatregelen te bespreken die passen bij de Mobiliteitsvisie 2040 leidde tot geanimeerde discussies aan vier werktafels. Belangstellenden en raadsleden bogen zich over de prioriteiten aan de hand van een zevental maatregelenpakketten: het fietsnetwerk, het verkeer in de binnenstad, gebiedsontwikkelingen langs de Arkelsedijk en aan de Schelluinsestraat, Gorinchem Noord, de Banneweg en het Stationsgebied. Zowel afzonderlijk als in combinatie tussen de verschillende pakketten riepen deze een heleboel vooral positief kritische discussie op. Er werden ook al snel combinaties gemaakt waarin het fietsnetwerk voor verbinding kan zorgen tussen de verschillende pakketten en gebieden. Deze eerste openbare sessie heeft veel informatie en ook veel gevoelens over diverse maatregelen opgeleverd waarmee de organisatie verder aan het werk kan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *