Een gezond 2021: ook voor vluchtelingen….

Het jaar 2020 was in vele opzichten een jaar om niet snel te vergeten, al zou je als eerste indruk juist het tegenovergestelde willen beweren. Waarom ? Omdat we in 2020 nu eenmaal allemaal heel erg veel gevolgen hebben ondervonden van het COVID-19-virus: zieke huisgenoten, familie of vrienden, overlijden van een naaste, uitstel van behandeling in een ziekenhuis. Als het niet op het gebied van gezondheid was dan waren er toch zeker gevolgen voor het inkomen, voor de dagindeling, het thuis werken in plaats van op kantoor, de kinderen thuis lesgeven, geen sport- of gezelligheidsactiviteiten. En voor de mensen in verzorgingshuizen het wegblijven van dagelijks bezoek, gebrek aan contacten, eenzaamheid….

Waarom dan toch juist een jaar om NIET snel te vergeten ? Omdat het ons ook heeft geleerd hoe kwetsbaar we zijn ? Hoe alles in ons goede leven niet vanzelfsprekend is ? Dat we elkaar nodig hebben om er samen doorheen te komen ? Dat mensen zich niet alleen om zichzelf, maar ook om anderen moeten bekommeren ? Het gevoel van solidariteit in onze samenleving ! Laten we dat laatste gevoel ten minste vasthouden en meenemen in 2021.

Met de kerstboom in de woonkamer werden we via de televisie nog maar eens met onze neuzen op de harde feiten gedrukt: meer dan tachtigmiljoen vluchtelingen op de wereld zijn op zoek naar een veilig heenkomen. Dat is óók onze wereld: de mensonwaardige situatie in vluchtelingenkampen op Lesbos en in Moria, overvolle opvang in de regio (Turkije en Griekenland), maar ook de opname van slechts vijftig (jawel: 50 van de 80.000.000) extra vluchtelingen uit het vluchtelingenkamp Moria raken ons keihard. Maar als het op de opvang van asielzoekers in Gorinchem aankomt dan wegen het belang van omwonenden en een onzorgvuldige aankoop door COA toch zwaarder dan een warm menselijk onthaal van slachtoffers !

Natuurlijk vindt ook de PvdA dat er een zorgvuldig proces had moeten worden doorlopen, dat verwijten ook wij het COA. En natuurlijk moet er zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van omwonenden. Maar het is een feit dat Gorinchem al tot tweemaal toe (positieve) ervaringen heeft opgedaan met de opvang van asielzoekers en dat sterkt ons in de gedachte dat het nog steeds goed mogelijk is om dat in Gorinchem opnieuw te doen.

Dat solidariteitsgevoel en het feit dat opvang van asielzoekers in Gorinchem goed mogelijk is gebleken nemen wij mee in ons antwoord op de vraag van het COA om in Gorinchem opnieuw een AZC te vestigen. Daarom zullen wij als PvdA bij de behandeling van het raadsvoorstel – zoals aangekondigd in de parallelsessies – een amendement indienen om met elkaar (gemeenteraad, college en inwoners) het gesprek aan te gaan over opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders. Deze moet wat ons betreft passen bij de opvangcapaciteit van onze gemeente: goede inburgeringscursussen en toeleiding naar werk (bijvoorbeeld via de succesvolle Taalsnelweg naar Werk) en de verplichting die we als gemeente hebben om definitieve huisvesting te bieden aan statushouders. Dat heeft als voordeel dat de opgevangen asielzoekers en statushouders vanaf hun aankomst in Gorinchem kunnen inburgeren in onze samenleving.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *