De week van de PvdA fraktie

Woensdag 20 februari was de PvdA fraktie aanwezig bij de stakeholders van de stichting OVO: het openbaar onderwijs in Gorinchem (e.o.). Daar waren zowel mensen uit het onderwijs als vertegenwoordigers vanuit de politiek en andere maatschappelijke organisaties aanwezig. Er werd in gemengde groepen gesproken over het gewenste toekomstbeeld (visie) voor het onderwijs en daarbij waren kernbegrippen als samenwerken, luisteren, respect, creativiteit en vernieuwing belangrijke onderwerpen van gesprek.

Eerder bespraken we met elkaar een aantal meldingen over (lange) wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg. Dat riep de vraag op naar de uitwerking van onze motie, die in 2017 unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad, waarin wij vroegen om de knelpunten te bespreken met de jeugdzorginstellingen. Bovendien willen wij weten of er een einde komt aan de wachtlijsten en wachttijden nu het budget voor jeugdzorg is verhoogd. Daarom heeft de PvdA-fraktie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Donderdag werd tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van SP-collega-raadslid Eva Dansen: zij gaat nu aan het werk als ambtenaar bij onze gemeente en kan daarom geen raadslid meer blijven. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan als netwerkadviseur veiligheid en zorg.

Bovendien was het schoolgebouw De Regenboog aan het Retranchement in Wijdschild aan de orde. GroenLinks diende een amendement in om het gebouw ten minste (bijna) energieneutraal te bouwen en dus ook gasloos. Maar over de duurzaamheid van dat gebouw was al eerder in 2017 een raadsbesluit genomen, zodat een motie beter op zijn plaats was geweest. Het amendement werd met ons door een meerderheid niet ondersteund.

Samen met D66 hebben wij een motie ingediend om – uiteraard na overleg met schoolbestuur en buurtbewoners – het schoolplein open te stellen voor spelende kinderen en ook als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
Deze motie werd vervolgens door de gemeenteraad aangenomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *