De verkiezingen zijn voorbij: lokale politiek gaat verder.

Stonden afgelopen berichten in het teken van de verkiezingen, nu de uitslagen bekend zijn gaat het gewone politieke leven weer verder. Dus krijgt u vanaf dit moment weer berichten over de lokale politieke agenda.

Er is door het college en de ambtenaren hard gewerkt aan een nieuw integraal beleid voor het Sociale Domein. Een mond vol en het gaat dan ook wel over een onderwerp waar wij ons als PvdA altijd hard voor maken. Wij zijn er dan ook trots op dat onze wethouder Eelke Kraaijeveld de politiek verantwoordelijke is voor dit zware onderwerp dat gaat over het welzijn en de positieve gezondheid van en de zorg voor onze inwoners.

Het plan is tot stand gekomen door de inbreng van meer dan negentig professionals en 750 inwoners hebben hun mening gegeven. Ook is er uitgebreid gebruik gemaakt van inbreng uit eerdere participatietrajecten met vele partnerorganisaties. Komende maanden wordt het beleidsplan uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin de vier strategische doelstellingen en drie procesdoelstellingen samen met de maatschappelijke partners en inwoners in detail en prioritering verder worden uitgewerkt.

De PvdA hecht groot belang aan de gezamenlijke aanpak om ook gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor de beoogde maatschappelijke effecten te krijgen. De gemeenteraad speelt een rol in deze gezamenlijke aanpak door een actieve rol bij het opzetten van de monitor. Daarmee heeft de raad de mogelijkheid om mee te bepalen op basis van welke concrete cijfers en persoonlijke verhalen de resultaten worden gemeten.

Het is al met al een ambitieus plan waarvoor op verzoek van de raad langer de tijd wordt genomen om dit proces vooral zorgvuldig te doorlopen. En er wordt voortgebouwd op water al in gang is gezet. Zo wordt er hard gewerkt om te komen tot een aanpak tegen eenzaamheid, aan de doorontwikkeling van het sociale team, aan wijkgericht werken, aan de wijk GGD-ers voor personen met verward gedrag, enzovoort.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *