Een week vol vergaderingen

Maandagavond bespraken we op het stadhuis het “referentiemodel” voor de Regionale EnergieStrategie met een groot aantal belangstellenden. De inbreng varieerde van “er is goed geluisterd en dat zie ik terug” tot “de vogeltrek heeft nog steeds last van al die windmolens”. Er vloeit dus nog heel wat water door de Merwede voordat er een definitief plan ligt. Ondertussen wordt heel hard gewerkt aan het proefproject om de Gildenwijk aan te sluiten op een warmtenet.

Dinsdagavond was er in Giessenburg een bijeenkomst met de dienst Gezondheid en Jeugd over dilemma’s in de jeugdzorg. Er werd in groepjes gediscussieerd over “meer onderzoek” of “overnemen van goede voorbeelden elders”. Maar ook of we niet beter nog meer in eigen regie moeten oppakken, bijvoorbeeld ambulante hulpverlening. En de keuze om het gemeentelijk budget voor jeugdzorg en andere maatschappelijke ondersteuning samen te voegen was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnenkort komen er nieuwe voorstellen van de dienst naar de gemeenten en dan zullen we dit met de collegaraadsleden bespreken.

Woensdagavond wederom in Giessenburg een goede avond met regionale raadsleden uit de brede omgeving. Samen werken aan goede oplossingen kent geen gemeentegrenzen en provinciegrenzen. Vanuit de ínhoud kwamen dijkverzwaring, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, maar zeker ook de zorg aan bod. Grenzenloos samenwerken werd afgesloten met een kennismakingsborrel (of frisdrankje). Zo leer je elkaar beter kennen en dat is alleen maar goed voor een duurzame toekomst en voor gezamenlijke oplossingen voor gedeelde knelpunten.

Donderdagavond de maandelijkse raadsvergadering. Met een kleine maar zeer belangrijke agenda: het sociaal domein. Voorafgegaan door een aantal ingediende moties. Samen met Democraten Gorinchem, Stadsbelang, CDA, D66, SP en GroenLinks dienden wij de motie “Gorinchem Onderwijsstad” in ter ondersteuning van de plaatselijke actie door bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen van de Stichting OVO en de KBS Mariëngaarde.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *