Woon- en Transformatievisie

De raadsvergadering van 26 september stond helemaal in het teken van de nieuwe Woon- en Transformatievisie: hoe gaan we zorgen dat iedereen goed kan wonen in Gorinchem.

Het was te verwachten dat dit onderwerp nog wel wat gespreksstof zou opleveren, maar dat daarover – na een uitvoerige B&A-sessie – nóg een hele avond zou moeten worden gediscussieerd toch eigenlijk niet. Maar andere agendapunten ten spijt, die worden nu doorgeschoven naar de vergadering van eind oktober, het liep zoals het liep. Eindeloze discussies (en misverstanden ?) leidden tot een avondlang gesprek tussen fracties en de wethouder. Frustraties alom en (te) weinig debat tussen de raadsleden over de inhoud van moties. En als het daar dan wél over ging was er over en weer weinig begrip.

Laten we proberen de positieve zaken er nog even uit te halen: er ligt nu weer een woon- en transformatievisie die er mag zijn. met aandacht voor jong en oud, voor starters en senioren en ook voor creatieve woonvormen. Extra aandacht voor jonge starters en creatieve woonvormen werd via een motie van Democraten Gorinchem, PvdA, Stadsbelang en CDA toegevoegd. Wij dienden samen met Democraten Gorinchem en Gorcum Actief onze motie in om meer aandacht te besteden aan “natuurinclusief bouwen”, waarbij behoud en versterken van de biodiversiteit (bijvoorbeeld meer huismussen en bijen) centraal staat. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een motie van D’66, waaraan wij ook een bijdrage leverden, verzocht het college om het richtgetal van 6.300 sociale huurwoningen los te laten en de vraag naar sociale huurwoningen jaarlijks te monitoren. De bedoeling van deze motie is om geen sociale huurwoningen te verkopen zolang daaraan behoefte is. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

Na een lange avond vol discussie stemde de gemeenteraad bijna unaniem in met deze nieuwe Woon- en Transformatievisie, waarmee we vooruit kunnen kijken naar een Gorcum waar voor iedereen een passende woning beschikbaar is in een fijne woon- en leefomgeving.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *