Zoeken naar extra terras ?

De Gorcumse Horeca mag vanaf 1 juni – en als het kabinet het goedvindt misschien zelfs al een paar dagen eerder – de terrassen weer openen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de anderhalve-meter-corona-richtlijn. Dus moeten de tafels wat verder uit elkaar worden geplaatst en mogen er niet teveel mensen aan elke tafel plaatsnemen. Behalve als het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden. Kortom: er ontstaat ruimtegebrek om aan alle behoeften – niet alleen van de horeca, maar juist ook van de vele bezoekers – tegemoet te kunnen komen. Dus worden er slimme oplossingen gezocht op de Grote Markt, Groenmarkt, Varkenmarkt en bij alle andere horecagelegenheden met kleine of zelfs helemaal geen terras. Iedereen zoekt zijn kans om de crisis te overleven. Dat vraagt dan ook om creatieve ideeën op zoek naar meer terrasruimte.

Nu er geen evenementen worden gehouden biedt het evenemententerrein Buiten de Waterpoort een prachtige ruimte voor een of meer terrassen. Horeca ondernemers zouden samen hiervoor een mooi plan kunnen maken, bijvoorbeeld met “afhaalloketten” (food- and drink-trucks ?) op diverse plekken en “lopende obers” met (fris)dranktanks op de rug over brede lanen tussen de tafeltjes. Die moeten sowieso op ruime afstand staan. Als extra veiligheidsmaatregel kunnen bezoekers bij de toegangen worden bevraagd of ze geen “verdachte” klachten hebben en desnoods kan zelfs de temperatuur worden gecheckt. Pakt de horeca deze uitdaging op ? Biedt de gemeente hiervoor ruimte ? Maar vooral wat vinden de inwoners ervan ?
Laat het ons weten via de email (contactpagina) of Facebookpagina.

Het on-line vergaderen went snel

Het was in het begin even wennen om niet met elkaar aan tafel te zitten of ten minste in dezelfde ruimte, maar na een aantal vergadersessies en webinars (alweer iets nieuws: iemand presenteert zijn “verhaal” en de deelnemers kunnen via een chatfunctie hun vragen en opmerkingen kwijt) wordt het zelfs “gewoon”. Is dit het begin van “het nieuwe normaal” ? Het lukt inmiddels om twee sessies achter elkaar goed bij de les te blijven, weliswaar met een kleine pauze ertussen, maar het went inderdaad snel.

Zo hebben we afgelopen donderdag zelfs drie sessies achtereen gehad, die door een groot aantal raadsleden werden bijgewoond. En daarbij werden dan ook veel vragen gesteld en af en toe zelfs discussie gevoerd. Dat laatste nog wel op bescheiden schaal, maar er waren verschillende standpunten die met elkaar werden uitgewisseld.

Twee sessies hadden als onderwerp de nieuwe Omgevingswet, die op dit moment niet eens “dringend” besproken moet worden. Het rijk heeft de gemeenten uitstel geboden door de planning met een aantal maanden naar achter te schuiven vanwege de coronacrisis. Maar je kunt er maar beter op tijd aan beginnen want het is een grote verandering in het bepalen van de kaders voor ontwikkelingen in de stad. Een modernisering van het aloude bestemmingsplan, waarbij meer ruimte wordt geboden aan inwoners om vooraf hun inbreng te hebben (participatie of zelfs het initiatief nemen). Vooralsnog beperkt de discussie zich tot het zoeken naar een zinvol proces hoe de invoering van de Omgevingswet het best kan worden vorm gegeven.

Tussendoor stond als het ware de hoofdact op het programma: de RES ofwel de Regionale EnergieStrategie: een visie op het energieprogramma voor de regio. Hoe en waar kunnen we in onze regio (de gemeenten Molenlanden en Gorinchem) zelf proberen onze eigen energievoorziening te organiseren. Conclusie van een zoektocht samen met vele belanghebbenden, zowel bedrijven als inwoners, is dat er vooral gedacht wordt aan windmolens langs de A15 en deels ook langs de A27. Aangevuld met zonnepanelen op daken van bedrijven en boerenschuren en een paar kleinere zonnevelden.

Voor de warmtewinning wordt gezocht naar warmtenetten (bijvoorbeeld in de Gildenwijk als een van de landelijke voorloper-projecten) maar ook naar warmte uit water en energieopslag in waterstof. Dat laatste kan ook worden gebruikt als milieuvriendelijke brandstof voor auto’s. Zo wordt er al een plan gemaakt voor een waterstoftankstation bij knooppunt Gorinchem.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *