De herfstvakantie is (bijna) voorbij

Maar was het een politiek en maatschappelijk rustige periode ? Er gebeurde toch nog genoeg wat de moeite waard is om even langs te lopen op de nieuwspagina van onze website. En dan laat ik de COVID-19-situatie nog buiten beschouwing: een uiterst zorgelijke stijging van het aantal besmettingen en vooral discussie over genomen en te nemen maatregelen. Wat blijven wij toch een eigenwijs volkje: iets meer zorg voor elkaar graag.

Gelukkig zijn er ook een aantal positieve zaken die het benoemen waard zijn. Zo bezorgde Avres bij 2000 gezinnen met lage inkomens een brief met een mogelijkheid tot energiebesparing via de aanschaf van duurzame lampen. Een prima initiatief in het kader van armoedebestrijding (in dit geval via het budget voor duurzaamheidsmaatregelen, waarin voor de bestrijding van energie-armoede een extra budget is vrijgemaakt voor alle minima).

Weer een jubileumspeld uitgereikt

Pierre Schefferlie, onze oud-fractievoorzitter (2002 – 2018) was in de maand mei 25 jaar PvdA-lid. Voor die gelegenheid had het bestuur oud-burgemeester en partijgenoot Piet IJssels uitgenodigd om Pierre, samen met afdelingsvoorzitter Frans de Munnik, de jubileumspeld op te spelden.

Frans overhandigt Pierre de jubileumspeld
Piet IJssels prikt Pierre de speld op

Namens de fractie was Jack Oostrum aanwezig. Nadat op (ruimschoots) anderhalve meter onderlinge afstand de toespraken waren afgerond bleek bij het opspelden van de speld enig fysiek contact helaas onvermijdelijk. Bovendien werden voor de foto’s de meegebrachte mondkapjes toch maar achterwege gelaten. Een poging om iedereen op anderhalve meter afstand te krijgen voor een groepsfoto bleek nagenoeg onmogelijk. Maar het lukte desondanks met (zichtbare) moeite toch nog net.

Reacties op onze moties

Paus Franciscus in het Vaticaan

Na het aannemen van onze motie Regenbooggemeente (met 21 stemmen voor en 3 tegen: CU/SGP en Gorcum Actief) was het meest opvallende nieuws dat deze zelfs in het Vaticaan is geland: paus Franciscus heeft in het openbaar gepleit voor geregistreerd partnerschap van homostellen: “Homoseksuele stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden’’, zei de paus in de documentaire Francesco van regisseur Jevgeni Afinejevski. ,,We moeten geregistreerd partnerschap invoeren. Zo zijn hun rechten beschermd.” Een mooi gebaar waarmee de paus zich voor het eerst in de geschiedenis in het openbaar afzet tegen de traditioneel kerkelijke opvattingen over LHBTIQ+, vooralsnog alleen voor homostellen, maar het is een grote stap.

Column van Roy Grünewald in AD Rivierenland

Onze eerdere motie “een leuke sinterklaas voor iedereen” werd deze week door onze plaatselijke cultuurgoeroe Roy Grünewald opgepakt als onderwerp voor zijn column. Natuurlijk is het de rol van elke columnist om de waarheid een klein beetje te verdraaien om de lezers te prikkelen en aan te zetten om er zelf nog even wat dieper over na te denken. Dat lukt Roy overigens in verreweg de meeste gevallen zeker. En daarmee heeft het gemeentelijk apparaat, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in het algemeen een scherpe volger die het gemeentelijke doen en laten scherp volgt en waar mogelijk kritisch aan de kaak stelt. Waar gaat het dan deze week mis ? Niet omdat Roy kritisch is op de motie of de indieners daarvan. Maar de waarheid erachter wordt helemaal “gemist”. Het gaat er niet om dat de traditie, het feest van gezelligheid, spanning en blijdschap voor (groot)ouders en (klein)kinderen en niet te vergeten voor de vele vrijwilligers die zich als goedheiligman en zijn makkers daarvoor inzetten, niet zou mogen worden voortgezet (tenzij politiek correct). Integendeel Roy. Misschien zou het goed zijn om ook eens te luisteren naar het andere geluid, van de vele (!) mensen – al of niet met een kleurtje – die de traditionele zwarte piet een gepasseerd station vinden. Het traditionele “zwart”, de verdere uitrusting en het karakteristieke gedrag van de “zwarte piet” wordt door steeds meer mensen gezien als een vertoon vanuit het slavernijverleden. Of dat nu terecht is of niet: het is een feit dat daarmee de sinterklaasviering voor velen (ouders én kinderen) niet langer het feest is dat het zou moeten zijn: een sinterklaasfeest voor iedereen !
Overigens dreigt Roy met machtsmiddelen die voorhanden zijn, maar die nu juist uit de eerdere opzet van de (aangehouden) motie zijn geschrapt. Vanuit de politiek wordt daarmee de ruimte geschapen om meer tijd te nemen voor geleidelijke verandering mét behoud van de goede traditie. Want het sinterklaasfeest moet juist weer een feest worden voor iedereen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *