De gemeenteraad heeft besloten

Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen met een aantal belangrijke agendapunten waarover een besluit moest worden genomen. Belangrijk was vooral het besluit over de Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) en het daarmee verbonden Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC). De gemeenteraad besloot uiteindelijk, na veel discussie in eerdere vergaderingen, zonder verdere discussie, moties en amendementen, unaniem over het voorstel van het college. Daarmee ligt de weg nu open voor nieuwbouw van het Gilde én voor het RBIC/IAC. Een grote stap in de ambities van het coalitieprogramma en vooral in de samenwerking tussen Gorcumse ondernemers, onderwijs en overheid. Daarmee wordt ook een grote stap gezet in het waarmaken van de Regio-Deal met provincie en rijk.

Ook voor de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem (SHOG) werd een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad besloot om het voorstel van het college aan te passen op de beperking dat de gemeente maximaal 5% zou bijdragen in het aanloopverlies dat in de businesscase wordt berekend over de eerste zeven jaar. Om de kwartiermaker voldoende ruimte te geven om andere investeerders te zoeken en hun bijdragen vast te leggen komt de gemeentelijke bijdrage pas in de volgende stap aan de orde. Dan weten we ook meer over de interesse en bijdragen van ondernemers in Gorinchem en de regio. Nu kan de kwartiermaker aan het werk om de volgende stap te zetten op weg naar een (unieke !) HBO-opleiding in Gorinchem.

Vervolgens werd, na een prima toelichting door Ashraf Hachhouch, waarin hij respect uitsprak voor de mensen die voorheen zonder negatieve bijbedoelingen het kinderfeest tot een groot succes maakten, gesproken over de motie om van sinterklaas weer een feest te maken voor alle kinderen. De discussie richtte zich niet op wel of geen zwarte pieten, maar met name of het college daar namens de gemeente wel of niet een actieve rol in zou moeten spelen. De motie was door de indieners (PvdA, D66, Stadsbelang, Gorcum Actief) vooraf aangepast om het college een stimulerende rol te geven in plaats van “bestraffend” de subsidie stop te zetten. Maar voor diverse partijen ging dat niet ver genoeg. Uiteindelijk werd de motie, na wederom te zijn aangepast, aangenomen.

Gorinchem wordt nu écht regenboogstad !

Daarna werd door de PvdA, samen met Democraten Gorinchem, D66 en GroenLinks, de aangekondigde motie regenbooggemeente ingediend.

Dat leidde tot een meer uitgebreide motie van de ChristenUnie/SGP om veel breder onderzoek te doen naar discriminatie en geweld jegens minderheden in het kader van “stad van tolerantie”. Daarmee leek CU/SGP een statement te willen maken dat indieners zich teveel richtten op één groepering en daarmee andere discriminatie te negeren. Nadat duidelijk werd uitgesproken dat dit niet het geval was werd de motie van CU/SGP unaniem aangenomen. Toen vervolgens onze motie aan de orde werd gesteld bleken CU/SGP (ondanks de oproep van fractievoorzitter Jack Oostrum om het tot een stemverklaring te beperken) en tot grote verrassing ook Gorcum Aktief tegen te stemmen. De motie werd dan ook met 21 tegen 3 stemmen aangenomen. Gorinchem wordt regenbooggemeente én het college gaat op zoek naar een prominente plaats in de binnenstad voor een regenboogpad.

Tenslotte kwam de VVD met een motie om te onderzoeken of er in Gorinchem bij belangrijke gebeurtenissen behoefte is aan een gebarentolk.
Die motie hebben wij van harte ondersteund, in het besef dat er niet alleen mensen zijn die het gesproken woord niet verstaan, maar ook mensen die bovendien de vaak beperkte ondertiteling niet kunnen lezen of begrijpen. En dat zou in bepaalde (nood)situaties tot problemen kunnen leiden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *