Gomaruscollege op de kast ?

In het NRC van 26 maart 2021 verscheen een artikel (zie link onder de foto) over een door een vertrouwenspersoon van het Gomaruscollege afgedwongen coming out van (ten minste een) leerling(en). De beschreven situatie heeft ten minste tot 2018 bestaan blijkens in het artikel aangehaalde gesprekken met meerdere oud-leerlingen. In het artikel wordt door psycholoog Laura Braams (RU Groningen), die al jaren onderzoek doet naar de ontwikkeling van lhbti-jongeren, geconstateerd: “De ervaringen van de acht oud-leerlingen van het Gomarus staan niet op zichzelf. Niet alleen pesten en uitschelden komt op scholen geregeld voor, we zien ook dat schoolpersoneel meedoet aan buitensluiting en dat het lesmateriaal dit legitimeert.” Zij constateert dat depressie, angst en suïcidale gedachten bij lhbti-jongeren veel vaker voorkomen dan bij heteroseksuele jongeren en dat gedwongen uit de kast komen voor elk kind schadelijk is.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/school-duwt-kinderen-ongevraagd-uit-de-kast-a4037387?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook&utm_term=20210326&fbclid=IwAR3x9rIMhYVJMd60V7Wlc4zXzwZOh4EnVlpmn6R4tzFA5ONQOvZ4ShgcsbU

In zijn reactie wekt de directeur / voorzitter van het College van Bestuur zowel in het NRC als op de eigen website van het Gomaruscollege de indruk dat het om (een) incidentele fout(en) gaat van de betreffende vertrouwenspersoon/-personen. Bovendien geeft hij aan: “het overgrote deel van de leerlingen (met welke achtergrond of geaardheid dan ook) voelt zich veilig op onze school.”

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is geschokt door het artikel in het NRC en de relativerende reactie daarop van de directeur en constateert dat ELKE school de taak heeft om een sociaal veilige omgeving te creëren voor ALLE leerlingen. Bovendien lopen jongeren met een LHBTIQ+-geaardheid in bepaalde (met name streng kerkelijke) kringen groter risico om zelfs thuis fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld te worden.

Daarom stelt de fractie van de PvdA Gorcum schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders of het college bekend is met de huidige situatie en of die nu wel een sociaal veilige omgeving voor ALLE leerlingen waarborgt. Bovendien vraagt de fractie of soortgelijke situaties op andere scholen voorkomen en of het college daarover met die scholen in gesprek is. Daarnaast vraagt de PvdA-fractie of het college in overleg met de scholen wil komen tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor alle Gorcumse scholen. Om tot goede oplossingen te komen zou een en ander aangepakt kunnen worden samen met belangenorganisaties zoals het COC Rotterdam dat een afdeling/werkgroep heeft in Gorinchem.
Tenslotte vraagt de PvdA om in het onderzoek (dat we hebben gevraagd in onze regenboogmotie in oktober 2020) het bestaan van dit soort misstanden mee te nemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *